Fem millioner passasjerer på bussen

MANGE TAR BUSSEN: Det er stadig flere som tar bussen i Grenland, men for å holde lave billettpriser må det søkes om penger.

MANGE TAR BUSSEN: Det er stadig flere som tar bussen i Grenland, men for å holde lave billettpriser må det søkes om penger.

SKIEN: Stadig flere tar bussen. Fem millioner passasjerer ble registrert i Grenland i fjor. Nå søkes det om 20 millioner kroner for å fortsette utviklingen.

DEL

Det handler om å redusere billettprisene på kollektivtrafikken. Men først må søknaden bli godkjent.

Det er Bystrategi Grenland som har sendt en søknad til Samferdselsdepartementet, og det skjedde tidligere denne måneden. Søknaden skal være godkjent av administrativ koordineringsgruppe.

Bystrategi Grenland omfatter kommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble.

Billigere kombinasjonsbillett

Blant tiltakene det søker om midler til er "billige periodekort" - 4,5 millioner kroner, "takstreduksjon enkeltbilletter" - 3,5 millioner og "billigere kombinasjonsbillett tog/buss i og til Grenland - 3,5 millioner.

Det viser til at Grenland fikk sin første fireårige belønningsavtale i 2014. "Satsingen på buss muliggjøres fortsatt med belønningsmidler og busstilbudet videreutvikles stadig".

Bussløftet

Det viktiges grepene i "Bussløftet" er "økt ruteproduksjon", takstreduksjon - landets billigste månedsbilletter og økt markedsføring/holdningsskapende arbeid.

En vekst i antall bussreiser er resultatet. Fra 2018 til 2019 har den vært på 4,4 prosent.

Inkluderes skoleruter passerte Grenland fem millioner passasjerer i fjor.

Det legges opp til en rapportering av hvordan de eventuelle statlige midlene blir brukt og at de blir "benyttet som forutsatt i søknaden".


Artikkeltags