Ap-toppen har sett seg lei på utspill på sosiale medier der det argumenteres for legalisering av forbudte stoffer. Også flere politikere har ytret seg i favør av å gjøre det ulovlige lovlig.

– Disse sender ut en melding til ungdommen om at dette ikke er så farlig, sier han.

Kåss representerer partiet i bystyret, jobber som lege og er tidligere statssekretær i blant annet sosial- og helsedepartementet.

Han snakker ut etter at politimester Rita Kilvær besøkte bystyret torsdag. Der orienterte mesteren blant annet om ungdommens forhold til hasj og kommenterte foreldregenerasjonens holdninger.

Kåss ser de samme faresignalene og frykter dobbeltkommunikasjonen kan bære helt galt av sted.

VONDT VERRE

– Det er ytringsfrihet og selvsagt har politikere og andre lov til å argumentere for legalisering. Men det er foreldregenerasjonens ansvar å spre gode holdninger om at det er uakseptabelt. Det kan vi gjøre uten å samtidig fordømme de som i dag er avhengige av narkotika, sier Kåss.

Både som lege og politiker er han klinkende klar på at en legalisering vill gjøre vondt verre.

– Alkohol er et lovlig stoff – og se bare hva slags problemer det fører med seg. En legalisering og en holdningsendring for cannabis vil gjøre at narkotikabruken øker. De som sier at dette ikke er farlig, tar på seg et veldig stort ansvar. De kommer med påstander som demper faresignalene knyttet mot opp mot cannabis.

HELGEFYLLA

– De som higer etter legalisering mener helgefylla er et større problem enn hasjrøyking?

– Jeg tror narkotika vil komme i tillegg til helgefylla. Det blir ikke færre problemer med enda et akseptert rusmiddel. Foreldregenerasjonens oppgave er å spre gode holdninger, ikke det motsatte, sier han.

Også flere polititjenestemenn har den siste tiden gått ut og tatt avstand fra legalisering. Lennart Karlsson jobber med problematikken til vanlig og sier dette til Fredriksstad Blad:

– Naive debattører, politikere, noen med dunkle motiver, dømmer ned narkotikapolitikken. Forlagene er å øke substituttvirksomhet og sprøyteprogrammer og legalisere cannabis. Listen kan gjøres lang. Alle forslag har en sak felles. En total mangel på respekt for den enkelte misbruker, mener Karlson.

GRUSOM HVERDAG

Han får støtte fra krimsjef Ivar Prestbakken i samme by

– De som arbeider for legalisering kjenner nok ikke virkeligheten. Det er en ganske grusom hverdag der ute, og visste folk flest om hvor ille det er, ville de fleste tenke seg om to ganger før de ville gått inn for å gjøre narkotika lovlig.