Kan være straffbart

RETTSLIG KRAV?: Bostyret ønsker å fremme et rettslig krav i Nye Kystlink i et forsøk på å dekke en del av tapet i Kystlink, som leide inn «Pride of Telemark» og betalte forskuddsleie med 15 millioner kroner.

RETTSLIG KRAV?: Bostyret ønsker å fremme et rettslig krav i Nye Kystlink i et forsøk på å dekke en del av tapet i Kystlink, som leide inn «Pride of Telemark» og betalte forskuddsleie med 15 millioner kroner. Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Det er fremmet krav om 80,547 millioner kroner etter konkursen i Kystlink i mai 2006. Boberetningen konkluderer med at investorene i 2005 ble lurt med i en rettet emisjon på 19,5 millioner kroner med fiktive regnskapstall, som kan være straffbart.

DEL

Ingen i styret er i dag anmeldt. I boet er 79 millioner kroner i uprioriterte krav. Bostyret mener det er foretatt en del økonomiske transaksjoner fra Kystlink AS til Nye Kystlink AS som er så tvilsomme at bostyret vil føre kravet for retten, men da må kreditorene stille garanti for dette arbeidet samt eventuelt tap av saksomkostninger. Gjør de ikke det innen 20. oktober, avslutter bostyret konkursen. Nå skal skifteretten ta stilling til boberetningen.

ANMELDT OG HENLAGT

I sin beretning kommer både bostyrer Ranveig Sem og borevisor Tore Ludvigsen med sterk kritikk av styret i rederiet Kystlink. Spesielt gjelder det regnskapsførsel før konkursen. Kystlink var insolvent i 11 måneder før konkursen.

I den anledning anmeldte bostyrer Ranveig Sem daværende styreleder, advokat Øystein Malmgren, til påtalemyndigheten. Det forholdet har politiet ifølge Malmgren henlagt, noe bostyrer ikke har fått underretning om.

LURT TIL Å SATSE PENGER

Kraftigst kritikk mot styret og styreleder Øyvind Hasaas kommer bostyret med i forbindelse med kapitalforhøyelse med 19.5 millioner kroner sommeren 2005. Da ble lokale investorer i en rette emisjon invitert til å satse penger med regnskapstall for 2004, som var langt dårligere enn det som ble presentert.

Dette gjelder fakturering og salg av reservedeler for 4 millioner kroner til ferja «Envoy». Underskuddet med 13,4 millioner kroner var ifølge boberetningen i virkeligheten 4 millioner kroner høyere og negativ egenkapital 4,3 millioner kroner.

- Det ble utarbeidet prospekt i forbindelse med emisjonen. Forholdet vedrørende det bokførte salget av reservedelene, er ikke kommentert overfor eventuelle tegnere av kapitalutvidelsen. Bostyret antar at interessentene gjennom det foreliggende regnskap har fått uriktig informasjon om selskapets økonomisk situasjon.

- Bostyret mener at det kan reise spørsmål om straffeansvar, skriver Ranveig Sem til retten.

DYRE SKIP

Bostyret oppsummerer at ferja «Envoy» ble kjøpt for 78 millioner kroner. Da var reservedelene inkludert.

Deretter ble skipet overtatt av Boa-selskapet til Ole T. Bjørnevik. I den forbindelsen leide Kystlink inn «Pride of Telemark» og betalte forskuddsleie med 15 millioner kroner.

Dette forskuddet fulgte med da Nye Kystlink ble etablert og overtok driften av rederiet Kystlink

Denne leien og verdien av retten til å anløpe Strømstad havn, mener bostyret tilhører boet til Kystlink. Det er disse forholdene bostyret ønsker garanti for å fremme et rettslig krav i Nye Kystlink, i et forsøk på å dekke en del av tapet i Kystlink.

I dag ligger «Pride of Telemark» til salgs i Danmark for 232 millioner kroner.

Artikkeltags