Jurymedlem sovnet - kan bli ny rettssak

Artikkelen er over 15 år gammel

Et av juryens ti medlemmer i drapssaken i Agder lagmannsrett sovnet mens et vitne forklarte seg i går. Det kan i verste fall føre til at hele saken må gjennom lagmannsretten en gang til.

DEL

Administrator av saken mot en 38 år gammel mann som står tiltalt for drapet på sin far Bård Jensen, lagdommer Karl Einar Knutsen, var rask med å avslutte eksaminasjonen av et vitne da han oppdaget at et av jurymedlemmene sov rett før retten skulle gå til lunch.

REDD SYKDOM

- Jeg avsluttet raskt fordi jeg var redd hun var blitt syk, men det var ikke det, sa Knutsen i en kommentar til TA etter gårsdagens rettsmøte.

- Dersom det viste seg at hun var blitt syk, kunne vi fortsatt saken med ni jurymedlemmer. Det kan også være slik at en av partene vil bruke det som saksbehandlingsfeil.

- Tidspunktet for når hun sov kan også være et poeng, sier Karl Einar Knutsen.

Noen timer senere på dagen skulle psykologiprofessor Kjell Magne Flekkøy forklare retten om ulike former for bevisstløshet.

- Dyp søvn er også en form for bevisstløshet, sa professoren, uten at han med det ante hva som hadde skjedd i retten tidligere på dagen.

REFERATFORBUD

Før Flekkøy skulle vitne om undersøkelsene han har gjort av den drapstiltalte 38-åringen. begjærte advokat Frode Sulland referatforbud fra deler av rapporten psykologiprofessoren skulle presentere. Bakgrunnen for begjæringen var 38-åringens sterke ønske om at farens ettermæle ikke skulle svertes.

Retten tok begjæringen til følge og nedla forbud mot offentliggjøring av visse deler av rapporten.

Flekkøy konstaterte, uten forbehold, at det ikke var noe snakk om at det lå noen som helst hevnmotiv bak drapet.

Han pekte på flere andre punkter, som nedsatt vurderingsevne, den sterke kontrasten mellom farens fysiske og psykiske helse før og nå, nedsatt evne til konsekvensvurdering og: - «medkjensle» med dem som har det vondt. Det er et trekk som har vist seg gjennom hele livet, mente Flekkøy.

ÆRLIG

Han mente også at 38-åringen ville hjelpe faren ut av en nedverdigende situasjon.

- Under samtalene med meg ga han en ærlig og redelig fremstilling av hendelsesforløpet. Det er ingen fremstilling som er blitt konstruert i ettertid. Han gjorde det utfra at han syntes det var riktig i den situasjonen, sa professoren.

Tre vitner fra hjemmetjenesten i Porsgrunn var også i vitneboksen i går. Alle ga uttrykk for at de oppfattet avdøde Bård Jensen som en fornøyd pasient som aldri klaget på noe som helst..

- Hans almene helsetilstand var kraftig svekket den siste tiden . Han klaget aldri, men han var nok en sterk mann som aldri klaget mye på noe, sa et av vitnene blant annet.

Artikkeltags