Jublet for flyplassen

Foto:

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Vildanden-investor Magne Forland jublet for flertallet i Skien bystyre som i går med én stemmes overvekt sa ja til fortsatt drift av Skien lufthavn. Nå er det kommunens eiendomsselskap Kontorbygg AS som skal garantere for videre drift på Geiteryggen.

DEL

Les også: Feiret med en god middag

Les også: - Veldig glad

Les også: - Gir en garanti

Forland satt på galleriet og overhørte hele debatten på det to timer lange ekstraordinære bystyret i Skien i går.

Da møtet var over smilte han fra øre til øre, og ble gratulert av flere.

- LETTET

- Det er klart jeg er lettet og fornøyd, sier Forland.

- Det har vært mange møter og krokveier og irrganger fram til dette vedtaket, sier han.

- Betyr dette at flyplassen i Skien er reddet?

- Vi må ta en ting av gangen, og ikke blande sakene. Jeg er opptatt av å se mulighetene for å drive fly, og for å drive fly må vi ha en flyplass, sier Forland.

OPPFYLLER KRAV

Bystyret gikk med 28 mot 27 stemmer inn for at Kontorbygg AS sørger for den nødvendige asfalteringen og annen oppgraderingen på Skien lufthavn i henhold til Luftfartsverkets krav med frist 1. oktober 2008 for å sikre fortsatt lovlig, drift på Geiteryggen.

MANGLER KUNNSKAP

Styreleder Trond Ballestad (Sp) i Kontorbygg, er mot at Kontorbygg skal få ansvaret for flyplassen Han viste til at Kontorbygg har erfaring og kompetanse med nærings- og eiendomsutvikling, men ingen kunnskaper om flyplassdrift.

Flertallsforslaget som ble vedtatt ble fremmet av Høyre, Frp, KrF og Venstre. Susanne Rimestad (V) brøt med resten av gruppa og stemte mot forslaget.

VIKTIG FOR BEDRIFTENE

Gustav Søvde (V) mente flyplassen er viktig for næringslivet i Skien og at den kan bidra til flere etableringer. Han var enig i at de store industriselskapene i Bamble og Porsgrunn ikke har behov for Geiteryggen, men det er de små bedriftene i Skien, på Klosterøya og hotellene som trenger flyplassen.

Ifølge Søvde er flyplassen sett i et lengre perspektiv viktig for næringsutvikling i byen, og Kontorbygg er en viktig katalysator for næringsutvikling. Han mente styrelederen i Kontorbygg var altfor beskjeden, siden det allerede er folk med kompetanse på å drive flyplass til stede på Geiteryggen.

ØDELEGGER KONTORBYGG

Bakke mente høyresida bare vare ute etter å melke Kontorbygg for verdier. Hun viste til at Høyres Jon Olav Stensrød ved hver eneste anledning har gått inn for å selge Kontorbygg. Bakke lurer på om Høyre nå endelig kan få realisert sin drøm gjennom å tappe selskapet for verdier og ødelegge Kontorbygg.

Hun viste til at Skien kommune får et underskudd på 60 millioner kroner som skal dekkes inn med kraftige kutt på skole, helse og pleie og omsorg. SV-politikeren synes det var rart at Venstre og Rafgård lar et flyselskap som går med underskudd, og alltid vil gjøre det, være viktigere enn barn, unge og eldreomsorg.

UMULIG Å DRIVE VIDERE

Ordfører Rolf Erling Andersen (Ap) mente det nå var kommet til et punkt hvor det blir umulig på sikt å opprettholde ruteflygning på Geiteryggen. Han viste til at Skien bystyre har kjempet for flyplassen helt siden 1983. Det første tilbakeslaget kom da Porsgrunn kommune og Bamble kommune ikke lenger ville være med og betale underskuddet.

- Vi sa vi skulle drive videre for egen maskin fordi vi var opptatt av å få flyplassen til å gå rundt. Men i løpet av et år var de kommunale pengene brukt opp. Jeg må si jeg ble bekymret da jeg så at flyselskapet hadde gått med 15 millioner kroner i underskudd i 2007, sa Andersen.

- IKKE SLAKT

Høyres Atle Aastad sa de ville at Kontorbygg skulle garantere for videre drift av flyplassen fordi det ville sikre kommunens innbyggerne framtidige inntekter, og ikke for å slakte selskapet. Han viste til at ordføreren i fjor ga 1000 kroner i gave til alle kommunens innbyggere, noe som kostet Skien cirka 24 millioner kroner.

Andersen svarte at dette var fordi kommunen hadde kjempeutbytte fra Skagerak Energi, og i tillegg hadde innbyggerne betalt inn for mye i overføringsavgifter på elektrisk kraft.

Aastad brukte også argumentet om den nye Fritidsparken og kommunens engasjement i Odd stadion og spurte om fotball var en av kommunens kjerneoppgaver. Ifølge Aastad betaler kommunen tre millioner kroner i leie hvert år for tribune syd på Odd stadion uten at det står noen ting der.

NYTTIG VERKTØY

Ordføreren pekte på at kommunen tidligere har brukt Kontorbygg som et nyttig verktøy i næringsbygg for å opprettholde arbeidsplasser. Han nevnte Eilag, som et vellykket eksempel, og som Høyre i sin tid var sterk imot.

Ballestad pekte på at arealet og tribunen på Odd stadion ligger der klart til bruk når kommunen har fått inn en virksomhet som de ønsker i tribunedelen, og dette vil gi framtidige leieinntekter.

SELGE KONTORBYGG

Jon Olav Stensrød (H) viste til at Høyre har gått inn for å selge 49 prosent av Kontorbygg og bruke inntektene av salget til driften, noe flertallet med blant annet Ap og SV ikke har gått med på i budsjettbehandlingene.

Andersen viste til at den økonomiske situasjonen ikke har vært så dårlig at det har vært nødvendig å ta verdier ut av Kontorbygg for å bruke på drift, så det har ikke vært noe tema. Men hvis Kontorbygg først skulle selges, mener han det er helt andre oppgaver kommunen kan bruke disse inntektene på enn en flyplass som går med underskudd.

Artikkeltags