Les også: Reagerer på flere av budene

Les også: - Burde gjelde for alle

- Jeg kritiserer hele tiden, og noen ganger får jeg motsvar. Enkelte ganger fra innvandrere, andre ganger fra nordmenn.

Walid al-Kubaisi har skrevet ned «Ti bud for innvandrere».

- Bak de ti budene ligger det 20 år med erfaringer.

SPRÅK ER VIKTIG

- Da jeg kom til Norge møtte jeg et samfunn som var mystisk og uforståelig. Det var en gåte for meg. Slike møter skaper fremmedfrykt og forvirring. Mens andre sementerte seg inn i et innvandrermiljø, var jeg blitt norsk. Jeg begynte å lese norske bøker, forteller al-Kubaisi.

Som 29-åring ankom al-Kubaisi fra Bagdad i Irak til Oslo, og ble sendt videre med alle sine klær og eiendeler i en søppelsekk. Til slutt havnet han i Ibsengården i Skien.

BIBELNORSK

- I norskundervisningen var det to analfabeter som brukte mesteparten av tiden på ø og å. Jeg skjønte at jeg ikke lærte meg norsk på den måten, så jeg sluttet.

Al-Kubaisi satte kursen mot biblioteket som bare klarte å oppdrive en bok på norsk og arabisk: Bibelen.

- Jeg leste begge to samtidig for å lære meg det norske språk. Problemet var uttalen. Dermed gikk jeg til en kirke og jeg fikk låne Bibelen innlest på kassetter.

Bibelstudiene ga resultater. Etter tre måneder hadde han lært seg Johannes evangelium utenat.

- Da jeg kom tilbake til skolen, forklarte de meg at jeg hadde lært å snakke slik de gjorde i gamle dager. De var overveldet, og ba meg lese aviser.

- ROM FOR ALLE

Al-Kubaisi roser det norske samfunnet, og ser på det som åpent og inkluderende.

- Slik jeg ser det har jeg fått en fantastisk anledning til å leve i et flerkulturelt samfunn. Et samfunn som gir beskyttelse mot assimilering. Det som er så fantastisk er at det finnes rom for alle i Norge. Også for rasister og innvandrere. Og at alle jobber sammen på tross av forskjellene.

PAKKIS

Forfatteren omtaler ofte seg selv som «pakkis».

- Jeg prøver å ufarliggjøre ordet. Men det er stor forskjell på om du bruker det om meg, og om jeg bruker det, sier han.

Selv om Walid al-Kubaisi kom til Norge sammen med andre innvandrere, ser han ikke på seg selv som det.

- Det ordet har en mening som det ligger mye i. Jeg bestemte meg heller for å være norsk, og å knekke koden for å bli det.

SKAPER IDENTITET

Forfatteren har flere ganger opplevd å identifisere seg med andre nasjonaliteter.

- Jeg deler frihetstanken med amerikanerne, og de franske forfatterne har blitt mine læremestre. Bare ved å sprenge sine grenser og i møte med andre skaper man sin identitet.

Al-Kubaisi er romanforfatter, poet, religionskritiker og foredragsholder. Han har utgitt 7 bøker på norsk, og 9 på arabisk.

- Hvordan kan budene dine være til hjelp for andre?

- Det må du spørre andre om, sier al-Kubaisi.

TA har snakket med flere ansatte på statlige flyktningmottak. Ingen av dem vil kommentere de ti budene.

Walid al-Kubaisis ti bud for innvandrere:

1. Skaff deg nøkkelen til norske skattkamre og lukkede mystiske dører: Det norske språk.

2. Ikke legg din kulturelle bakgrunn foran deg! Du snubler i den. Den blir en hindring i din vei! Legg den bak deg slik at du selv drar den der du vil, du leder den der du ønsker, istedenfor at den leder deg. Om du føler at den er tung, avlast de tunge elementer som bremser din integreringsfart.

3. Se på hele samfunnet som ditt, og alle grupper er aspekter av ditt nye liv. Ikke sett deg i minoritetsbås, da isolerer du deg fra resten av samfunnet!

4. Om du møter fordommer, la dette provosere deg til å se på dine egne fordommer. Ikke krev av andre å avlive sine myter om deg før du gjør det samme.

5. Om du møter fordommer fra etnisk norske, ikke tenk at «folk og land vil ikke ha meg fordi jeg er ikke norsk!» Da melder du deg selv ut av landet Norge. Tenk at Norge har flere rom som rommer alle! Du har ditt eget, slik den som har fordommer mot deg, har sitt eget.

6. Ikke meld deg inn i SOS rasisme. Heller ikke i antirasistisk senter. Ikke se på Migrapolis. Ikke les avisen Utrop. Alt dette forsterker din fremmedidentitet og gir deg et bilde av at alt samfunnet dreier seg om, er fordommer og diskriminering. Du trenger ikke å sementere din innvandrerstatus i din sjel for godt.

7. Ikke tro at frihetene i Norge, er en lett gave for deg. Å leve i slaveriet er lettere enn å leve i friheten. Det er lettere at en imam, religion og kultur tar beslutninger på vegne av deg, enn at du selv møter utfordringer og reflekterer over ditt valg! Du vil oppleve samfunnsfriheter som en krise! Å verdsette friheten krever en sjeleforvandling. Så ikke gå glipp av denne fantastiske anledningen du får i dette samfunnet, nemlig muligheten til å integrere deg i frihetenes lys.

8. Din identitet er ikke en overlevert arv. Identiteten utvikles i en prosess i møtet med andre, i dialog med andre.

9. Ditt kulturelle immunforsvar er svakest når du isolerer deg og din familie. Det er kulturkollisjonen som vaksinerer deg mot identitetskollaps, og erfaringene gir deg kulturell stabilitet.

10. Gud er en privat sak i dette samfunnet. Ikke blant din tro med ditt liv i skole, nabolaget, jobben og i det daglig liv. Din integreringsevne er en stor tjeneste for deg selv, din familie og reklame for din tro. Integreringen gir deg integritet!