Administrasjonens forslag var i tråd med bystyrets vedtak, og dermed uten odde.

Etter gårsdagens vedtak i utvalget er det imidlertid duket for det som kan bli nok en het debatt om utfylling i elva. 12. november skal saken til endelig behandling bystyret.

HØYRE OG AP

Det var Tor Kåsa (H) som fremmet det alternative forslaget på vegne av Høyre og Arbeiderpartiet.

- Det er ikke ofte vi sluttbehandler en sak som har vandret rundt i terrenget i 10 år. Dette er nærmest en historisk dag i så måte. Jeg tror og håper følelsene rundt dette har falt mer til ro nå, og det som ligger her nå er veldig bra. Visse kontroverser er det riktignok fortsatt, sa Kåsa.

Det med henvisning til blant annet antallet parkeringsplasser.

- Vi må sørge for at det blir færrest mulig av dem. Samtidig må området bære tydelig preg av at det er et offentlig område, understreket Kåsa.

Frp støttet også tydelig opp mot Kåsas refleksjoner, samt forslaget.

- Vi synes dette har blitt et veldig spennende prosjekt. Det er mer variasjon, mer åpent og bedre siktlinjer. Det er skjedd vesentlig endringer til det bedre, sa Frps Inger Nilsen.

INGEN NY SAK

Kun Rødt og Venstre stemte for forslaget uten odde. Leif Stige (V) ga klart uttrykk for at de står på hva de har sagt tidligere.

- Dette er ingen ny sak. Jeg har også lyst til å nevne at Ap, Høyre og Venstre har inngått en samarbeidsavtale om at vedtak som ligger fra bystyret skal las ligge. Dette er derfor et brudd på den avtalen, sa Stige.

Stige mener odden er et fremmedelement som ikke hører med i bybildet. Samtidig er han bekymret for hva saken gjør med tilliten til politikerne.

- Jeg tror denne saken er med på å svekke den, sa Stige.

Kåsa forsvarte både saksgangen og ordfører Beyer.

- Den lange stoppen har vært til fordel for prosjektet. Dette er noe nytt. For flere år siden var det en øy. Det er det ikke nå. Ordføreren kan derfor også trygt stå ved det han har sagt, mener Høyre-veteranen.

SNUR I PROTEST?

Tore Buer (Sp) har vært positiv til øy og odde helt siden 1998. Slik stemte han også i går. Han er imidlertid usikker på om han vil stemme ja når saken kommer opp i bystyret.

- Jeg er betenkt i forhold til dette. Her har utbygger kjørt på og kjørt på og nå skal bystyrets vedtak overprøves igjen, selv om de har talt før. Hvor lenge skal en kunne holde på sånn?

Det var i mai i år at utvalget bestemte at begge de to reguleringsplanforslagene skulle legges ut på høring. 11 merknader kom inn i perioden, men ingen innsigelser.

Administrasjonen skriver i sitt saksfremlegg at Bratsberg Gruppens forslag har mange positive element, men at de i tråd med bystyrets vedtak foreslår alternativet uten odde.