Ingen vet om fuglene lever

VASKERIET: Fuglevaskeriet i Langesund vasket mange fugler etter «Full City»-havariet. Ingen vet hvor mange vaskede fugler som har overlevd.

VASKERIET: Fuglevaskeriet i Langesund vasket mange fugler etter «Full City»-havariet. Ingen vet hvor mange vaskede fugler som har overlevd. Foto:

Artikkelen er over 8 år gammel

Samfunnsregnskapet for rehabilitering av 96 sjøfugler på kaia i Langesund etter oljeutslippet fra «Full City» kommer kanskje før nyttår. Ingen vet om fuglene lever, bare at vaskinga kostet over én million kroner.

DEL

Trine Strømme i Naturvernforbundet avslutter nå sin rapport etter prosjektet med fuglevasking, Prosjektet fikk én million kroner av miljøvernminister Erik Solheim etter havariet med «Full City».

- Det er Direktoratet for naturforvaltning som har bevilget penger, og den jobben som er gjort har gitt oss mye erfaring, sier Trine Strømme.

MISLYKKET MERKING

Det ble satset penger på radiomerking av de fuglene som ble rehabilitert i Langesund. Nå viste det seg at denne merkinga var mislykket fordi fuglene skiftet fjær før vinteren og dermed ramlet radiosenderne av.

- Vet dere hvor mye det har kostet å vaske hver fugl og sette ut igjen, og hvor mange av disse som nå er i live?

- Vi ser ikke kostnadene på den måten. For oss er det viktigste å redde naturen og fuglene er en del av den. Å sette en prislapp på hver fugl blir etter vårt sy helt feil, sier leder i Norsk ornitologisk forening. Alv Ottar Folkestad, til TA.

- Er det ikke interessant å vite hvor mange fugler som overlever vasking?

- Det er det, men det er stor treghet i systemet når det gjelder funn av ringmerket fugl. Vi må støtte oss til internasjonale resultater. De vise at profesjonell håndtering av oljeskadet fugl er vellykket. Å redde oljeskadet fugl skal koste penger.

- Har dere fått melding i løpet av senhøsten om død oljeskadet fugl på Telemarkskysten.

- Nei, ikke det jeg vet, sier Folkestad.

DRIFT OG INVESTERING

Trine Strømme kan heller ikke si noe om hvor mage fugler som har overlevd etter at de ble vasket og sluppet ut.

- Det må vel vare noe reaksjon på at det koster over 10 000 kroner for hver fugl som ble vasket?

- Nå ble det i starten beregnet at oppstart ville koste 803 000 kroner. Det ble akseptert. Dette ble sett på som et viktig prosjekt der vi kunne lære mye og det har vi gjort.

- Hvor dan er kostnadene fordelt?

- Kostnadene blir fordelt på drift og investeringer. Vi har investert i mye utstyr som nå er lagret og klart til bruk. Det gjelder også medisinsk utstyr som er vasket og sterilisert.

- Det har vel kostet mye å holde alle vaskerne i sving?

- Det er klart at drift er det som desidert koster mest uten at jeg vet fordelingen ennå. Det koster å leie hotell og mat samt lønn til alle de som gjorde en innsats.

MANGE BLE OMVENDT

- Hva har dere lært av dette prosjektet i Langesund?

- Vi har nå skaffet oss rutiner på ulike området når det skjer en slik oljekatastrofe. Vi har blitt mer profesjonelle og den rapporten jeg holder på å sluttføre vil fortelle hvordan vi skal gjennomføre en slik operasjon dersom det skjer igjen.

- Tror du folk synes det er greit at det koster så mange penger å vaske noen få fugler?

- Vi har ikke råd til å la være. Vi vet at vi har mange fuglearter på rødlista som utrydningstruede. Selv enkelte måkearter er truet.

- Så må vi ikke glemme alle de som støtter oss i dette. Det var rene folkevandringen til kaia i Langesund der folk ville se og ta del i jobben.

- Hva resulterte det i?

- Mange fikk et helt annet forhold til fuglene da de så dem ligge i bassenget ferdig vasket og klare til å slippes ut. Dit kom også erfarne jegere som så verdien i å få et nærere forhold til fuglene. Da synes jeg prislappen og samfunnsregnskapet blir underordnet.

- Hvordan da?

- Bare tenk tanken at fuglene var byttet ut med små rådyr, harer, elgkalver eller løveunger for den del. Da hadde nok ingen stilt spørsmål om hva det koster å redde dem, for de aller fleste har sett de skjønne, brune rådyrøynene.

- Det er nå slik at fuglene har de samme øynene og mange som fikk et nært forhold til disse, har fått med seg at fugler også er en del av naturen vår. Det må vi ikke glemme, sier Trine Strømme.

Artikkeltags