Gå til sidens hovedinnhold

- Helsepersonell lytter ikke nok

Artikkelen er over 10 år gammel

Pasient- og brukerombudet i Telemark har så langt i år mottatt 40 prosent flere henvendelser fra pasienter enn i fjor. Ofte er det fordi helsepersonell ikke lytter til pasientene.

Pasienter som ikke oppfatter hva som blir sagt fordi legen sitter med ansiktet vendt en annen vei, eller helsepersonell som ikke tar hensyn til det pasienten forteller. Dette er eksempler på de mange henvendelsene pasient- og brukerombudet i Telemark får fra pasienter som opplever at de ikke blir lyttet til.

- Selve behandlingen tror jeg mange er fornøyd med, men det er hvordan de har blitt møtt før, under og etter behandling som de reagerer på. Når de ikke blir hørt, føler de seg overkjørt, sier pasient- og brukerombud Vigdis Mariedatter Guldbrandsen.

LÆRER IKKE

Så langt i år har ombudet mottatt 670 saker, mot 487 i fjor. Det er økning på drøye 40 prosent.

En årsak til økningen er at pasient- og brukerombudet siden september 2009 også tar i mot henvendelser om kommunehelsetjenesten.

Pasient- og brukerombudet mener helsepersonell må stramme opp holdningene til hvordan de møter pasienter.

- Jeg opplever at helsepersonell forstår det pasientene påpeker når vi har møte med dem. Men vi har hatt mange saker med helseinstitusjoner der de har lovet bot og bedring, og ikke lenge etter har det kommet nye saker. Vi får ofte til svar at de har rettet opp rutiner og retningslinjer, men det hjelper ikke å ha rutiner hvis folk ikke skjønner hva det innebærer for den jobben de skal gjøre, sier Mariedatter Guldbrandsen.

PASIENTEN SKAL FORSTÅ

Etter pasientrettighetloven har pasienten krav på at helsepersonell forklarer behandlingen på en forståelig måte. Dette er fordi pasienten selv skal kunne si ja eller nei til å godta behandlingen.

- De aller fleste som jobber i helsevesenet, er veldig dyktige, men tidspress kan være en årsak til at de ikke lytter godt nok. Jeg tror årsaken til at alternativ medisin har skutt i været, er fordi de har tid til å lytte. Kanskje har helsepersonell mistet noe av det på veien, tror pasient- og brukerombudet.

BE OM KOPI!

Den vanligste årsaken til at pasienter kontakter ombudet, er i og rundt behandlingen.

Mange klager også på at de ikke får innsyn i journalen sin hos legen, selv om de har rett på dette etter loven.

Ventetid for å bli henvist er en annen hovedtrend.

- Når fastlegen henviser deg til sykehuset eller en spesialist, må du be om en kopi av henvisningen. Da hjelper du doktoren med å sjekke at opplysningene er riktige, og du vet når doktoren har sendt brevet, slik at du har rett på svar innen 30 dager, oppfordrer Vigdis Mariedatter Guldbrandsen.

PSYKISK HELSEVERN

I år har det også vært en stor økning i antall henvendelser om psykisk helsevern. Disse sakene økte også fra 36 i 2008 til 57 i 2009. Tallene for i år er ennå ikke klare.

- Det går på hvordan de blir møtt, samordning og samarbeid mellom kommune, sykehus og pårørende, sier hun.