- Hadde jeg visst at det tok så lang tid hadde jeg aldri søkt, sier Tulla Samuelsen, som er datter av den kjente predikanten Aage Samuelsen.

Tulla Samuelsen fra Skien ble tatt hånd om av barnevernet da hun var 13 1/2 år og plassert på Tråkstad offentlige pikeskole på Toten, hvor hun var i tre år.

- KJEMPETUNG PROSESS

- Fra Skien hadde jeg fire års skolegang, det er det jeg hadde av skolegang, sier Samuelsen, som først fikk tatt grunnskolen i voksen alder etter noen tøffe ungdomsår.

Hun forteller at det var en stor psykisk belastning å sette i gang med forarbeidet til søknaden om billighetserstatning, siden minnene om åra på barneverninstitusjonen kom fram igjen.

- Det er en kjempetung prosess. Jeg begynte og hente inn dokumentasjon i 2003, fra noe som har forfulgt meg hele livet, sier Samuelsen, som lenge syntes det var flaut å fortelle om det hun opplevde som barn.

- Mange ting jeg hadde fortrengt kom opp igjen, noe som har vært en psykisk belastning. Men jeg var bare et uskyldig barn, og har skjønt at jeg ikke har noe å skamme meg over. Nå er jeg mest forbannet. Og da jeg leverte søknaden om billighetserstatning i august 2005 fikk jeg høre at saksbehandlingstida var åtte måneder, sier Samuelsen.

Da hun nylig tok kontakt med Justissekreteriatene fikk hun høre at det kunne gå ytterligere ett år før søknaden hennes er behandlet.

- SKAMMELIG

Samuelsen synes det er fullstendig uakseptabelt at det skal ta 2,5 år å behandle en søknad, siden det er psykisk tøft å vente på svaret.

- Det er tusenvis av mennesker som har vært utsatt for overgrep fra barneverntjenesten i Norge, og som har holdt dette hemmelig i alle år. Dette er folk som har fått ødelagt livene sine, og jeg vet at det er folk som har dødd mens de venter på at søknaden deres skal bli behandlet. Det er veldig belastende psykisk å tenke på dette hver dag, og hadde jeg visst at det tok så lang tid så hadde jeg aldri søkt om billighetserstatning. Dette er en skam for demokratiet, mener Samuelsen, som har fått god hjelp av Stiftelsen Rettferd for taperne i arbeidet med søknaden.

- De hentet inn informasjon fra Statsarkivet og skolekontor, og de har gjort en kjempejobb, sier Samuelsen.

Hun mener regjeringa og sentrale politikere nå må gjøre noe for å få ned saksbehandlingstida.