Gå til sidens hovedinnhold

Handikapbolig blir stortingsmat

Artikkelen er over 12 år gammel

Stortingsrepresentantene Torbjørn Røe Isaksen (H) og Bård Hoksrud (Frp) Telemark finner Fylkemannens klage på byggesaken til Tom Magnar Thomsen i Langesund meget urimelig.

Les også: - Jeg er glad

Les også: - Forstår ikke fylkesmannen

De stiller spørsmål til hver sin minister om ikke det er på tide å gi fylkesmennene i Norge et sett verktøy som kan hjelpe dem i å utøve jobben på en mer rettferdig måte.

- Saken om Tom Magnar Thomsen i Bamble virker temmelig absurd. Det er slett ikke noe nytt at fylkesmannen overprøver lokale dispensasjonsvedtak, og Høyre har flere ganger tatt til orde for økt lokalt selvstyre i slike saker. Jeg forsøker å nå å sette meg inn i saken for å se om det er grunnlag for å stille et spørsmål til kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) om dette, sier Torbjørn Røe Isaksen til TA.

Han er møtende vararepresentant for Kari Lise Holmberg som for tiden har permisjon fra Stortinget.

INGEN KRITIKK

Torbjørn Røe Isaksen understreker sterkt at dette ikke dreier seg om kritikk av Fylkesmannen, men om mulighetene for regjering og Stortinget å se på et sett verktøy som gjør det mulig for fylkesmennene å kunne utvise mer skjønn og romslighet.

Røe Isaksen har formulert sitt spørsmål, som tar utgangspunkt i det som kalles universell tilrettelegging. Noe som har sin bakgrunn i den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som trådte i kraft fra 1. januar i år. I den loven framgår det at folk som får endret sitt liv betydelig skal ha anledning til å kunne leve så tett opp til normalen som mulig.

Lovens fulle navn er lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. For Tom Magnar Thomsen betyr dette at en hus tilpasset hans handikap på eiendommen han fram til ulykken har bodd på siden guttedagene, kan være i tråd med lovens intensjoner. Spørsmålet er om denne loven står over Plan og bygningsloven. Dette har det ikke vært reist debatt om.

FLERE SPØRSMÅL

Det er imidlertid all grunn til å vente seg debatt om dette, for Bård Hoksrud går på sin side løs på Arbeids- og sosialminister Dag Terje Andersen (Ap). Hoksrud vil stille ham spørsmål om lovanvendelse i slike saker som den Tom Magnar Thomsen er midt oppe i. Dermed er to statsråder involvert i saken, som Hoksrud tror har stor prinsippiell betydning. Trolig finnes det flere personer i Norge som er rammet, eller kan rammes, av de samme bestemmelsene som Thomsen.

- Vil dette også gjelde fritidsboliger?

- Vi er av den oppfatningen at dette bør gjelde alle, men jeg ser at det kan settes begrensninger, forteller Hoksrud.

Velger statsrådene og Stortinget å ta tak i saken til Thomsen, og han der får gehør for sin byggesøknad, vil dette bane vei for mange andre. Noe som har vært Fylkemannens begrunnelse for ikke å si ja. Men da med hjemmel i rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet, som setter strenge begrensninger for bygging i strandkanten.

Selv om dette er midt i etablerte boligområder, så lenge disse ikke er definert som dette. Røe Isaksen og Hoksrud er imidlertid begge av den oppfatningen at her kunne Fylkemannen uansett ha innvilget en dispensasjon, siden et hus ikke ville ha invirket på allmennhetens rett til ferdsel uansett.