Det lille presseriet AS, tidligere Union bryggeri har ikke lykkes med å oppnå lønnsomhet siden de i mars 2012 tok over driften av Union Bryggeri fra Macks ølbryggeri. Styreleder og hovedaksjonær Remi Goulignac, som sitter på 90 prosent av aksjene i Det lille presseriet AS erkjenner faktum.

Les også: Fransk gründer bak millionbedrift

– Selskapets satsing og omlegging av produksjonen fra hovedvekten på øl til dagens virksomhet med vekt på fruktdrikke har vært mer kostbar enn forventet. Vi har ikke lykkes tilstrekkelig i dette markedet og selskapet har tapt betydelige beløp, sier Goulignac til TA.

BETALINGSSTANS

Det lille presseriet AS har ikke midler til å gjøre opp gjelda etter hvert som den forfaller, men de nåværende eierne tror virksomheten kan ha verdi for andre aktører.

– Vi arbeider derfor med å finne en løsning for virksomheten hvor driften sannsynligvis blir overtatt av en aktør innenfor ølmarkedet. I påvente av en slik løsning har vi innført betalingsstans og midlertidig stanset produksjonen ved anlegget på Klosterøya for å unngå ytterligere tap. Vi håper å ha på plass en slik løsning innen fire måneder, sier han.

STORE TAP

Remi Goulignac bekrefter at tapet i 2013 er betydelig, men ønsker foreløpig ikke gå ut med tallene. Kreditorene vil om kort tid bli orientert om situasjonen.

Det lille presseriet eies med 90,04 prosent av United Bakeries Holding AS, et holdingselskap som Remi Goulignac og familien igjen eier 100 prosent. Styremedlem i Det Lille presseriet AS, Bernt Ove Søvik fra Skien og daglig leder Roy Andreassen, Porsgrunn eier resterende aksjer med en halvpart hver.

– De faste kostnadene blir for store når vi ikke kan fullt utnytte produksjonslinjene, sier Søvik til TA.

VENTER TIL HØSTEN

Det er over ett år siden Det lille presseriet sluttet å selge øl på flaske, men fortsatte produksjon av øl på fat til utelivsbransjen i Grenland.

Gjennom 2013 ble det satset friskt på salg av fruktdrikke i hovedsak basert på eple som råvare.

– Vi innser at satsingen i fruktdrikkemarkedet ikke har vært økonomisk vellykket, sier Goulignac. Han sier det blir opp til en ny eier av virksomheten å ta stilling til hvilket marked bedriften skal betjene.

– GOD DIALOG

– Tatt i betraktning at selskapet i dag driver med tap finner vi det ikke forsvarlig å fortsette ved anlegget mens vi arbeider med et salg. Et salg kan skje gjennom kjøp av virksomheten, refinansiering eller delvis overtakelse av aksjene i Det lille presseriet AS.

– Vi er i god dialog med industrielle aktører i ølmarkedet for et mulig salg, bekrefter Søvik.

BETYDELIG INVESTERING

Macks ølbryggeri hadde i årene 2009, 2010 og 2011 et regnskapsmessig tap på 68 millioner kroner ved Union bryggeri.

De nåværende eierne har investert rundt 20 millioner kroner i bryggeriet.

I oppstartsåret 2012 omsatte Det lille presseriet for 31 millioner kroner og tapte fire millioner kroner. Dette året måtte også morselskapet United Bakries Norway AS yte et konsernbidrag til bryggeriet tilsvarende underskuddet.