Lokalpolitikerne har tidligere gitt klare signaler om at Franklintorget, den nå åpne plassen mellom Down Town og Skomværkvartalet i Porsgrunn, bør utvikles videre som et åpent torg spesielt tilrettelagt for ungdom. I går fortsatte debatten i formannskapet i forbindelse med at Bratsberg Gruppen har spurt Porsgrunn kommune om tillatelse til å få utvikle Franklintorget.

Bratsberg Gruppen har som kjent sikret seg retten til å utvikle Skomværkvartalet. Denne retten vil de nå frasi seg dersom de får lov å utvikle Franklintorget. De ønsker imidlertid å fremforhandle en ny utviklingsavtale, utbyggingsavtale og salgsavtale for Skomværkvartalet sett i sammenheng med de planene de har for Franklintorget.

- KAN TOLKES

Ikke overraskende er Venstre-politiker og varaordfører Siren Johnsen skeptisk. Johnsen som jublet hemningsløst da Bratsberg Gruppens planer om øy i Porsgrunnselva ble veltet av bystyret, frykter nå ny rasering. Denne gang på land.

- Rådmannen sier at Franklintorget i utgangspunktet skal utvikles som et torg, men med mulighet for mindre bebyggelse. Uttrykket mindre bebyggelse kan tolkes. Er du vant med syv etasjer kan for eksempel tre etasjer oppfattes som mindre bebyggelse, sa Siren Johnsen fra talerstolen.

VARØYS VARSELLAMPER

Ole Henrik Lia (Ap), Mari Helén Varøy (Ap) og Arne Sandum (SV) pekte alle på de tidligere politiske signalene om å legge til rette for et torg tilpasset ungdom.

- Jeg vil ha varsellampene på i tiden fremover. Franklintorget skal være et åpent torg og de idéene som tidligere har kommet fra barn og unge om hvordan dette bør se ut, må vi ta med oss i den videre prosessen, sa Varøy.

Siren Johnsen satte også spørsmålstegn ved at Porsgrunn kommune er representert i juryen for den arkitektkonkurransen som Bratsberg Gruppen og Down Town har iverksatt for nedre bydel.

- Dette er en privat arkitektkonkurranse. Hvorfor er da kommunen representert med en mann i juryen? undret Johnsen.

- VI ER PROFESJONELLE

Kommunalsjef Morten Næss kan ikke se problemet.

- Vi har hatt en runde på dette i administrasjonen og har vurdert det som riktig å gå inn i juryen ettersom kommunen er en stor grunneier i området. Vi er uavhengige og profesjonelle, fremholdt Morten Næss.

Han ser det som en stor fordel med én utvikler av nedre bydel.

- At Down Town også vil være med på å utvikle næringsarealer oppover i byen er bra. Det kan for eksempel resultere i parkeringsplasser under Franklintorget og under Skomværgata. Dere må huske på at det er den kommende reguleringsplanen for området som vil ta for seg hvordan området vil bli seende ut.

- BYSTYRET BESTEMMER

- Reguleringsplanen er det jo bystyret og ingen andre som vedtar. Denne saken handler kun om at Bratsberg Gruppen vil overdra retten til utvikling av området til selskapet Bratsberg Næring. Det var akkurat det samme som skjedde for noen år siden da Conceptor overdo rettighetene for utvikling av Bratsberg bruk-området til Bratsberg Gruppen, forklarte Morten Næss.

Når eller dersom administrasjonen i Porsgrunn kommunen kommer til enighet med Bratsberg Næring om en avtale, skal denne legges frem for bystyret til endelig behandling.