I 1999 fikk barnevernet inn 23.000 bekymringsmeldinger. I 2009 var antallet kommet opp i 42.000, skriver Dagsavisen.

- Terskelen for å si ifra til barnevernet er blitt mye lavere, konstaterer statssekretær Kirsti Bergstø (SV) i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

MÅ HENLEGGE I SKIEN

I september ble det meldt inn 56 nye saker til barnevernet i Skien.Dette er det høyeste antallet barnevernet har fåtti løpet av en måned. I et intervju med TA i oktober, sa lederne i barnevernet at de må henlegge mange av sakene fordi saksmengden er så stor.

I statsbudsjettet for neste år ble det likevel øremerket midler til barnevernet, noe som betyr 4-5 nye stillinger for barnevernet i Skien.

NI AV TI TAR AFFÆRE

I en spørreundersøkelse som Norstat utførte på oppdrag fra det private helse- og omsorgsforetaket Aleris, svarte ni av ti nordmenn at de ville tatt affære om de mistenkte omsorgssvikt i nær krets. Én av tre sier de ville henvendt seg direkte til barnevernet.

Skiensmannen og forfatteren Jon Gangdal, som skrev boken om den åtte år gamle Christoffer Kihle Gjerstad som ble mishandlet til døde av sin stefar, mener at vi nå må tørre å oppføre oss som den gamle nabokjerringa som legger seg oppi ting.

- Christoffers skjebne har vært en vekker for folk. Det å ha barn er ingen privatsak. Når foreldrene svikter, er det vårt alles ansvar å ta vare på barna. Vi må ta det vi ser på alvor, sier Gangdal.

Regjeringen har i neste års statsbudsjett øremerket 240 millioner kroner til 400 nye barnevernsstillinger i kommunene.