Gå til sidens hovedinnhold

Fikk svar fra helseministeren

Artikkelen er over 10 år gammel

I et brev til helseminister Anne -Grete Strøm- Erichsen den 13.desember stilte stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen (H) følgende spørsmål:

”Hvordan vurderer statsråden beslutningen i Helse Sør-Øst om å avvikle avtalen med Curato røntgen i Telemark, i lys av målene om å redusere ventetidene og utvikle bedre helsetilbud der pasientene bor?”

Les også: Tar opp Curato med ministeren

I sitt svar skriver ministeren at hun regner med at ventetiden vil gå ned selv om avtalen avvikles.

- Jeg forutsetter at radiologitjenestene, også etter den aktuelle anskaffelsen, fortsatt har en geografisk tilgjengelighet som er tilfredsstillende, skriver Strøm-Erichsen.

Curatos driftsavtale med Helse Sør-Øst går ut 1. januar, etter at de tapte anbudskonkurransen om å utføre tjenester for helseforetaket.

Etter et møte 17. desember ble det bestemt at alle avtaler med private leverandører av radiologi blir forlenget med tre måneder. Etter dette skal det være slutt.

Les også: Curato får midlertidig avtale

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har bedt Helse Sør-Øst RHF om en redegjørelse for deres planer for å sikre geografisk likeverdige tilbud til befolkningen i regionen, med en særlig beskrivelse av konkrete tiltak for befolkningen i og rundt Gjøvik, Romerike og Grenland.

Les også: Krever redegjørelse

Strøm-Erichsen skriver videre i sitt svar:

Helse Sør-Øst RHF har, etter hva jeg har forstått, lagt opp til en økning både i egne helseforetak og gjennom kjøp av radiologi fra private leverandører. Tildelingene som er foretatt i forbindelse med anskaffelsen av polikliniske radiologitjenester, vil gi et økt tilbud til pasientene i regionen. Den samlede kapasiteten levert av private tilbydere i Helse Sør-Øst RHF er ved tildelingen økt med 14 % fra 2010 til 2011, og det regionale helseforetaket regner med at dette vil gi et godt bidrag til å redusere ventetidene på denne typen tjenester.