Familievold høyt representert

Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

SKIEN: Det er mer kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn sammenliknet med øvrig befolkning i Telemark. Overrepresentasjonen er størst for anmeldt familievold.

DEL

En fersk analyse fra Telemark politidistrikt viser at innvandrere utgjør mellom 11 og 22 prosent av alle mistenkte, siktete, domfelte i politidistriktet fra januar 2007 til november 2012, avhengig av kriminalitetstype.

Forekomsten av vold, vinning og narkotika er høyere blant personer med innvandrerbakgrunn sammenliknet med øvrig befolkning.

BEHOV FOR SAMARBEID

– Analysen ble bestilt av politimester Rita Kilvær fordi hun ønsket et utgangspunkt for strategisk samarbeid for alle samfunnsaktører i Telemark. Per i dag er det ikke et overordnet samarbeid mellom kommunene, Nav, fylkesmannen, politiet og integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Det mener politimesteren at vi bør få til, sier strategisk analytiker Mariann Deila Bryn i stab for etterretning og analyse ved Telemark politidistrikt.

– LIKE SKADELIG

– Kanskje annen kulturell bakgrunn fører til at toleransen blir satt høyere for voldsbruk, men vold er like alvorlig om den rammer en somalisk kvinne som en etnisk norsk. Innvandrerbarna tar også like mye skade, presiserer leder for Alternativ til vold (ATV), Øivind Aschjem. Han skulle ønske at konsekvensen av funnene i rapporten, er at flere av voldsutøverne møter hos ATV.

– Jeg er glad for at politiet forteller oss at familievolden er høyt representert. Da kan vi skjerpe vårt arbeid.

INFO OM GRENSER

– Omfanget av og årsaken til vold i innvandrerbefolkningen, er lite forsket på. De nasjonale studiene som er gjort, tyder på at det er større risiko for innvandrerbarn å oppleve vold i familien enn for øvrige barn. Det er stor enighet blant forskerne at vi trenger mer kunnskap. Skal vi løse voldsproblemet, må vi vite årsaken til voldsbruk, sier Deila Bryn.

Sosialmedisinsk senter i Skien opplyser at norske regler og grenser for voldsbruk har vært en del av introduksjonsprogrammet for innvandrere siden 2005. Senteret opplever at innvandrerne i større grad etterspør råd for å benytte andre metoder enn fysisk straff i familierelasjoner.

ÅRSAKER

Årsaker til mer voldsbruk blant innvandrere, har mange forklaringer, påpeker rapporten. Somaliere, irakere (kurdere), kosovoalbanere og serbere, som alle ligger høyt på voldsstatistikken, har flyktet fra krig og forfølgelse i hjemlandet. 80 prosent av innvandrerne som er til undersøkelse på Sosialmedisinsk senter i

Skien kommune, har opplevd traumatiske opplevelser i hjemlandet. Mangel på nettverk i Norge, mangel på jobb, dårlig økonomi og dårlige norskferdigheter er faktorer som kan føre til tap av selvfølelse og identitet, påpeker rapporten.

Innvandrere i fylket

ANDEL: Drøyt en av ti innbyggere i Telemark er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Polske innvandrere er den største gruppen foran somaliere og irakere.

SKILLER SEG UT: Personer fra Somalia, Irak og Kosovo, Serbia, Montenegro skiller seg mest ut blant innvandrerne på kriminalstatistikken i Telemark. Innvandrere fra disse landene er blant topp tre med høyest andel gjerningspersoner på vold, vinning og narkotika.

FAMILIEVOLD: Spesielt innvandrere fra Irak skiller seg ut med høy andel gjerningspersoner og fornærmete. Hvert femte barn som er fornærmet i en familievoldssak i Telemark fra 2007 til 2012, har innvandrerbakgrunn. Flest barn er fra Somalia, Myanmar, Irak og Iran.

UNGDOM: Innvandrerungdom er overrepresentert i forhold til egen befolkningsstørrelse og overrepresentasjonen er størst for anmeldt vold. Andelen som er tatt for vold, er mer enn tre ganger så stor som i øvrig befolkning.

ENSLIGE FLYKTNINGER: Telemark har siden 2009 bosatt 162 enslige mindreårige. Skien har bosatt flest. Over 70 prosent kommer fra Afghanistan.

Kilde: Kriminalitet blant innvandrere og øvrig befolkning i Telemark-Telemark politidistrikt.

Artikkeltags