Gå til sidens hovedinnhold

Eldre tør ikke å gå ut av leiligheten

Artikkelen er over 7 år gammel

PORSGRUNN: Mange eldre i kommunale boliger våger ikke gå ut av døra, i frykt for rusmiljøet i nabolaget. Nå kreves det opprydding.

Bystyrepolitiker Svein Tore Uldal (BNP) mener det er feil å bosette mange, tunge rusmisbrukere i områder der det bor eldre. I Porsgrunn strømmer det inn med klager, blant annet til eldrerådet. Uldal ber nå om klare retningslinjer og svar på hvordan de skal følges opp.

– I eldreleilighetene på Bjørntvedt er det så ille at mange ikke våger å gå ut av leiligheten, forteller Uldal.

Politiutrykninger til alle døgnets tider, banking i vegger og utagerende festing gjør at noen føler seg som fange i eget hjem.

– Vi har en plikt til å bosette alle innbyggerne i kommunen. De som ikke klarer å finne en bolig selv, skal få hjelp. Men vi må kunne se på hvor vi plasserer de enkelte leietakerne, presiserer Uldal.

DÅRLIG FULGT OPP

Bystyret vedtok i 2009 at personer som har problemer med å skikke seg i egen bolig ikke skal plasseres i eldreboligene på Bjørntvedt. Uldal mener dette vedtaket ikke er blitt godt nok fulgt opp, Det samme gjelder for boliger i Jerpevegen på Heistad, et område som Uldal har en uhyggelig stemning over seg. Også fra Osebakken og Skrapeklev meldes det om misnøye med kommunens bosettingspolitikk.

– Dette må vi ta på alvor. Problemet er ofte at det er for mange rusmisbrukere som plasseres i ett og samme boligområde, sier Uldal.

Han er leder i kontrollutvalget, som også tidligere har tatt opp saken.

– Er ikke dette en evigvarende problematikk?

– Jo, men hvis vi ikke griper tak i dette nå, vil det aldri bli bedre, svarer Svein Tore Uldal.

DÅRLIG NABOSKAP

Han mener det også er viktig å se på hvor man plasseres personer som har vært på avvenning og som kjemper for å komme tilbake til samfunnet.

– Jeg kjenner til tilfeller der noen på avvenning og har fått bolig vegg i vegg med leiligheter der det ble festet for fullt.

I forrige bystyremøte ble saken belyst i forbindelse med en forvaltningsrevisjon for psykisk helse.

Innspillet fra Uldal skal nå utredes nærmere av Utvalg for helse og omsorg. Det blir blant annet krevd at kommunen lager en plan for oppfølging, på netter og i helger.

ØKER IGJEN

Etter en periode der det kom inn færre klager fra berørte naboer, har det nå igjen tiltatt i styrke.

Det merker også eldrerådet, som imidlertid presiserer at kommunen har plikt til å skaffe boliger til ubemidlede. Men:

– På den andre siden må andre leieboere ha krav på ordnede forhold. Eldre mennesker bør ikke plasseres i leiligheter som er nær personer som av ulike årsaker har rus- og psykiske problemer. Eldrerådet ber kommunen finne eller bygge egne boliger til disse, blir det argumentert med i et vedtak fattet 14. oktober.

Det er kommunens boteam som skal følge opp personer som har problemer med å bo. Eldrerådet mener boteamet gjør det beste «sett på bakgrunn av de ressursene som er til rådighet».

Saken ble i fjor høst behandlet i kontrollutvalget. Den gangen ble bystyret bedt om å rydde opp. Nå dukker altså problemstillingen opp igjen, og det samme bystyret sender stafettpinnen videre til Utvalg for helse- og omsorg.