Det fastslår fylkesleder Hans Kristian Halvorsen i Telemark jeger og fiskerforbund.

– Vår jobb er å utdanne jegere. Om de får noe å skyte med, det avgjør politiet. Heldigvis.

TRUSSELEN

Siste mann ut i dette terrorspillet er den ekstreme islamisten Ubaydullah Hussain i Oslo.

«Jeg skal gi dem beskyttelse jeg. inshAllah. Så fort jeg har tatt jegerprøven og får tak i en AK47. Disse svinene tilhører en okkupasjonsmakt, Israel, i tillegg har de okkupert vår moské, Al-Aqsa.», skriver Hussain på en Facebook-side.

På den måten kommenterer han rapporten fra Organisasjonen for Samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) om hatkriminalitet i Norge.

FRYKT

I undersøkelsen får norske myndigheter hard kritikk for ikke å beskytte den jødiske synagogen i Oslo.

Jøder i Norge føler seg utrygge i kjølvannet av terrorangrep i andre europeiske land. Det jødiske samfunnet I Oslo har trossamfunnet en rekke ganger opplevd at de ikke får politibeskyttelse, at politiet ikke tar kontakt på eget initiativ og at henvendelser ikke besvares, hevder forstander Ervin Kohn. Og nå provoserer islamister i Norge med utilslørte drapstrusler.

– Vi har blant annet adgangskontroll og fysiske sperringer til synagogen, men det er ikke optimalt, sier Kohn. Nå har det mosaiske trossamfunnet i tillegg sett seg nødt til å ansette egne, private vakter.

SOM FØR

Telemark jeger og fiskerforbund har overhodet ikke registrert noen påfallende, ny interesse for jegerprøvekursene, verken fra etniske nordmenn eller folk med utenlandsk bakgrunn.

– Og vi har heller aldri hatt noen mistanke eller grunn til å tro at noen har vært ute på slike veier. Noen utlendinger har vi hatt inne på kurs, men de er jegere og driver jakt.

SKRULLETE

Halvorsen peker for øvrig på det lite sannsynlige ved at noen som har mord og terrorplaner i det hele tatt skulle prøve å skaffe seg løyve for sivile våpen. Og det er jo helt skrullete å si at man skal få seg en AK47 etter å ha bestått jegerprøven. Den klassiske, opprinnelig sovjetiske automatrifla er ikke lovlig tilgjengelig for sivile i Norge i det hele tatt.

I alle fall er det ikke jegerforbundet som gir grønt lys for våpenkjøp. Det er det politiet som gjør, påpeker Halvorsen. Og har du bare småting på rullebladet, kanskje fyll og bråk på byen, så er det stor sannsynlighet for at politiet avslår søknaden.

GREIT Å AVKREFTE

– Vi har hatt folk på kurs som har sjekket med politiet og så fått vite noe der som har gjort at de ikke dukket opp igjen.

For noen kan det være lett å bite på noe sånt som denne islamisten sier på Facebook om jegerprøven, og som slås opp i riksmediene, tror Halvorsen.

– Men det er jo bare tull, rent og skjært tull. Men det er greit at det kommer fram.