Daglig leder Even Tengesdal ved Grenland familiekontor kan bekrefte følelsen staben har om at dagene er blitt stadig mer travle.

VERDT Å REDDE

- De siste årene har pågangen økt med ti prosent årlig. Det betyr at 50 prosent flere søker hjelp i dag enn for fem år siden, sier Tengesdal.

Årsaken til økningen mener han skyldes at det er mer legitimt å søke samlivshjelp og at terapitilbudet er mer kjent. Etterspørselen viser dessuten at samlivet oppfattes som viktig og verdt å redde.

SKJÆR I SJØEN

4. desember sa Camilla og Tim Halto ja til hverandre i Gjerpen kirke i Skien. Det unge paret møttes for knapt tre år siden og er foreldre til Brede Nikolai (9 mnd). Som par har de opplevd utrygghet, konflikter, tøff overgang fra par til småbarnsfamilie og brudd.

Begge er enige om at hjelpen de fikk ved familiekontoret hadde en stor betydning – at de kunne se situasjonen fra flere vinkler og forholde seg til en nøytral person.

Les hele saken i TA i morgen.