Grenland har lenge slitt med en av landets laveste kollektivandeler på mellom fire og seks prosent.

Mange tiltak som hyppige avganger og billige billetter har vært tatt i bruk for å få flere over på bussen.

PR SOM SKURRER

Men noe skurrer i markedsføringsstrategien når Metro-bussene i Grenland for tiden reklamerer for billig leie av bil?

- Ja, jeg har registrert at bussene reklamerer for billig leie av bil og parkeringeringsplasser, og jeg synes ikke noe om det, kommenterer ny konstituert leder i Nettbuss sør, John Isaksen. Han kom inn i stillingen først fra 1. april, etter fusjonen mellom Nettbuss sør og Telemark kollektivtrafikk.

INNKALT TIL MØTE

Isaksen forklarer bommerten med at Telemark kollektivtrafikk har satt ut leie av reklameplass på bussene til et firma. Han har nå innkalt firmaet til et møte om saken.

- Vi har et mål om å få flere til å bruke bussen, og da kan vi ikke reklamere for konkurrerende tilbud, sier Isaksen.

- Jeg har startet dialogen med firmaet som leier reklameplassen på bussene og vil gi dem instruksjoner på dette. Leien av reklameplass er en forpliktende avtale som er inngått mellom firmaet og Telemark kollektivtrafikk før min tid, men vi skal få ordnet opp i dette så fort som mulig, sier Isaksen som ikke vil ut med hvilket firma som står bak flausen.

- Ettersom dette er en avtale inngått før min tid, vil jeg ikke utlevere firmaet, men jeg har innkalt dem til et møte, sier han.

STIKK I STRID

Miljøvernkonsulent Eigil Movik i Skien kommune sier dette er stikk i strid med intensjonene til Framtidens byer, som er utviklingsprosjektet der Skien og Porsgrunn kommune samarbeider om å redusere klimagassutslipp og utvikle gode bymiljøer.

- Det virker litt snodig. Intensjonen i vårt arbeid med Framtidens byer er å få folk bort fra privatbilisme og over på kollektivtrafikk, eller sykle og gå. Dette er ikke i tråd med intensjonene i Framtidens byer, sier Movik til TA.

- Dere har reagert på reklamen?

- Ja, vi har jo lagt merke til den, og den har i enkelte tilfeller blitt trukket fram som et paradoks, sier miljøkonsulenten.

TROR PÅ ØKNING

Bilreklame eller ei; John Isaksen tror likevel at Nettbuss sør skal klare å øke antall busspassasjerer i Grenland på sikt.

- Som ny konstituert leder er det vanskelig å sette et konkret mål, men jeg tror vi skal få til en økning av kollektivandelen når vi setter i gang flere tiltak til høsten, sier han. Selskapene blir formlet fusjonert 1. juni.