- Jeg har mye erfaring fra disse sakene, flere av dem stammer fra tida da jeg var barnevernsleder. Nå har vi fått samarbeidsmidler fra Høgskolen i Telemark til å undersøke hvordan det har gått med barna som er adoptert bort, sier barnevernskonsulent Turid Berg.

Midlene fra høgskolen frigjør en arbeidsdag i et halvt år for barnevernskonsulenten.

- Vi har et ønske om å evaluere flere tiltak, men har vanligvis ikke tid til det, sier Berg.

OMSTRIDT TEMA

På det politiske planet har det vært liten velvilje for å adoptere bort unger som barnevernstiltak. Det er fordi det biologiske prinsipp står sterkt i barnevernsloven, forteller Berg. Det innebærer blant annet at foreldre får flere muligheter til samvær der barna har blitt plassert i fosterhjem.

- Adopsjonssakene gjelder barn som kommer fra svært alvorlige forhold, da snakker vi om meget omfattende og langvarig problematikk. Tung rusproblematikk, mye psykiatri eller manglende omsorgsevne. Adopsjon som barnevernstiltak er bare aktuelt i de aller mest alvorlige tilfellene, og vil aldri bli noe vanlig barnevernstiltak, understreker Berg.

- Det har blitt færre adopsjoner med årene, ettersom det har vært politisk motstand mot det, sier Berg.

KNYTTER BÅND

Denne måneden startet Berg arbeidet med å samle ny informasjon om familiene der unger er blitt adoptert inn som barnevernstiltak.

- Dette er tiltak vi har hatt tro på at kan fungere til det beste for barnet. Vi har gjort dette fordi vi mente det var sikrere og bedre for dem. Disse barna har fått lov til å knytte seg til en familie, og får tenke at «her skal jeg være», sier Berg.

I tilfellene der ungene er store nok skal de bidra med evaluering av tiltaket. Ellers er det adoptivforeldrenes stemme som bli tatt med i vurderingen.

Barna er adoptert bort til familier som fra før av er godkjente fosterhjem. De er adoptert ut av fylket.

- Disse barna er tatt tidlig bort fra hjemmet, flertallet ved fødsel. De biologiske foreldrene er i mange av tilfellene sterkt uenige at barna adopteres bort. Vi ser jo også i dag at mange barnevernsbarn som nå er voksne, mener de ville hatt det bedre dersom de ble tatt ut av hjemmet.

BARNEOMBUDET ROSER

Rapporten ventes å være klar på vårparten neste år. Vellykkingsgraden av adopsjonen vil bli målt ved hjelp av en rekke faktorer, som fullført skolegang, evne til å få venner og knytte relasjoner.

- Vi søker barnas og adoptivforeldrenes versjon, og undersøker om dette er en bedre løsning enn å vokse opp i et fosterhjem med uvisshet om tilbakeføring.

Antallet personer vedtakene gjelder ønsker ikke barnevernet å offentliggjøre. Det gjelder en liten andel av barnevernets saker på årsbasis, men er trolig flere enn i nabokommunene.

- Dette vet vi lite om. Vi bryter en taushetsmur ved å snakke om dette, sier Berg.

Barneombud Reidar Hjarmann ble informert om arbeidet da han besøkte barnevernskontoret i Porsgrunn tidligere i høst.

- Porsgrunn kommune blir en ledestjerne på dette feltet i Norge, sa Hjarmann begeistret.