Nå må takstmenn borre et hull inn i veggen bak våtrom, for å finne eventuelle fuktskader som skjuler seg. Takstingeniør Børre Skui i Skien er ikke i tvil om at den nye boligsalgsrapporten vil føre til langt færre overraskelser for boligkjøpere.

– Det er i høyeste grad i alles interesse at vi nå får en ny standard for boligsalgsrapport. Det er ikke noen lovpålagt plikt til å skaffe boligsalgsrapport når en selger en bolig, men eiendomsmeglerbransjen anbefaler det. I Oslo har de lenge operert med verdi- og lånetakst, som bare er ei vurdering av en eiendom med prissetting. Men her i Telemark og Vestfold har en lenge vært flinke til å bruke boligsalgsrapport. Norges eiendomsmeglerforbund har vært med på å utarbeide en ny standard for boligsalgsrapport, og den nye boligsalgsrapporten ble klar nå i høst. Jeg tror også den vil bidra til at en får satt den rette prisen på en bolig, ved at en lettere avdekker feil og mangler, sier Skui.

DOBBEL SÅ TYKK RAPPORT

Både takstbransjen, eiendomsmeglerbransjen og Forbrukerrådet ønsker naturligvis å få ned antallet tvister ved bolighandel.

– Det omsettes hvert år cirka 140 000 boliger i Norge, og når man vet at hver femte handel havner i trøbbel, så tilsier det at cirka 7000 havner i trøbbel hvert år. Dette bruker både det private og det offentlige store ressurser på, sier Skui, som konstaterer at noen saker går i rettsapparatet gjennom flere år. Noen av fellene er skjulte fuktskader i våtrom eller utforet konstruksjon i kjeller. Det skal nå forhindres.

– Ei av de viktigste endringene er at vi med et kjernebor skal borre et 70 millimeter stort hull i veggene bak våtrom og utfordrende konstruksjoner under bakkeplan. Dette må aksepteres av selger, men hvis ikke selger aksepterer det, så må vi skrive det i rapporten, sier Skui.

Hvis det gjøres funn som indikerer fukt, kan takstmannen sette inn en datamikrobe som logger fuktaktivitet i hulrommet. Takstmannen må også gå gjennom alt fra ventilasjon og det elektriske, til vann- og avløp og bygningstekniske installasjoner.

– Selgeren får også et utvidet krav til dokumentasjon på all utbygging, for eksempel et tilbygg eller et nytt våtrom. Hvis ikke selgeren kan skaffe det, må jeg ta turen til kommunens servicesenter og finne det. Boligsalgsrapporten kommer til å bli dobbelt så tykk i forhold til hva den er i dag. Vi skal gjennom 160 sjekkpunkter, så vi får et mye mer omfattende arbeid. Ei befaring som i dag tar to-tre timer vil nok ta rundt åtte timer, pluss seks-sju timer på kontoret. Prisen for en boligsalgsrapport i dag ligger på cirka 6000 kroner, mens prisen for den nye vil ligge på cirka 15 000 kroner, opplyser Skui, som understreker at det blir en liten del av totalsummen ved et boligkjøp på for eksempel to-tre millioner kroner.

MÅ SERTIFISERES

– Den nye boligsalgsrapporten blir som et servicehefte på en bil, og det er kun vi som er i Nito Taksering eller Norges takseringsforbund (NTF) som har lov til å bruke den. Det er et krav til Veritas-sertifisering for takstmenn som skal bruke den, og jeg tok sertifiseringa i år. Foreløpig gjelder den nye boligsalgsrapporten kun for eneboliger, og det er fordi flere takstmenn må sertifiseres først. Derfor gjelder den for leiligheter først fra januar 2016. En kan se hvilke takstmenn som er sertifisert på nettsiden finntaktsmann.nito.no, avslutter Skui.