Sammen med NAV går kommunen utradisjonelle veier for å få sykemeldte tilbake i jobb.

I høst skal 15 kommunalt ansatte prøve ut treningsprogrammet som hevder at syke blir friske etter kun tre dager.

- Vi ser at vi kommer til kort med den gruppa som har subjektive helseplager som ME, utbrenthet og fibromyalgi, og som det ikke finnes noen kur mot. Derfor synes vi det er spenstig av kommunen å gå inn på en type tiltak som avviker fra det tradisjonelle behandlingsapparatet, sier Anne Isaksen i HMS-avdelingen til Skien kommune.

STRESSRESPONS

Lightning Process er et treningsprogram der mennesker som ofte har vært syke i mange år lærer hvordan de skal få tilbake kontrollen over livet sitt gjennom tenkemåter der kropp og sinn jobber sammen.

Anne Flohr fra Skien er utdannet Lightning Process-instruktør fra London, og ble selv frisk gjennom kurset etter 13 år med sykdom.

- Når man blir syk kommer man inn i en destruktiv spiral der man er redd for ikke å bli bra igjen og har skyldfølelse fordi man ikke er på jobb. Disse tankene setter i gang en stressrespons som kroppen vanligvis iverksetter i en krisesituasjon. Når disse stresstankene jobber på høytrykk over en lengre periode, får man fysiologiske problemer med blant annet mage og tarm, søvn og immunforsvaret. Det er disse stressresponsene man lærer å stoppe, forklarer Flohr.

IKKE HOKUS-POKUS

Ifølge Flohr, er 85 prosent av kursdeltakere blitt helt friske etter tre dager, eller de vet de blir friske gjennom bruk av treningsmetoden.

- Dette handler om hjernens evne til å skape helse. Hvis du har vært syk i fire år, er det det du vet om deg selv. Du har redigert bort det som er bra. Mange vet at de skal tenke positivt, men forstår likevel ikke hvordan de skal gjøre dem friske. Lightning Process lærer dem å tenke annerledes, sier LP-instruktøren.

- Men det høres for godt ut til å være sant at man blir frisk etter tre dager?

- Dette er ikke hokus-pokus, men et treningsprogram som er logisk og pedagogisk. Jeg har ennå ikke opplevd at noen har sagt at de ikke vet hvordan de skal bli friske etter tre dager, men noen kan bruke lenger tid på å bli friske gjennom treningen, sier hun.

FRISKMELDT

En kommuneansatt som har vært syk i fire år, friskmeldte seg selv etter kurset.

- En av to deltakere er friske. Kursdeltakeren friskmeldte seg allerede etter første dag, og uttrykte glede og takknemlighet over å ha fått et nytt liv, forteller Anne Isaksen i kommunens HMS-avdeling. Kursdeltakeren ønsker ikke å stå fram.

I GRÅSONA

Kurset koster 10 000 kroner per deltaker og er et spleiselag mellom Skien kommune og Nav. Alle kursdeltakerne skal følges opp med samtaler til våren, for å se om tiltaket fungerer. Neste høst skal effekten av prosjektet evalueres.

- Det er klart at dette er litt i gråsona i forhold til tiltak vi benytter, men dette er en gruppe som vi sliter med å få tilbake i jobb, og derfor ønsker vi å se på effekten av dette verktøyet, sier Geir Moe Ellefsen i Nav arbeid i Skien.

I første omgang er kurset et tilbud til kommunalt ansatte, men dersom det viser seg å være vellykket, vil Nav vurdere det også for andre sykemeldte.

Hva synes DU om alternative behandlingsmetoder? Si din mening i kommentarfeltet.