Politiet varslet Mattilsynet, som igjen sendte en veterinær til stedet. De bekrefter at en sau er slaktet, men han som slaktet sauen hevder at dette ble gjort på vanlig måte. Forholdet vil likevel bli anmeldt i morgen.

- Det skal være små barn tilstede, opplyser operasjonsleder Gunnar Hansen i politiet.

ISLAMSK SLAKTEMETODE

Ifølge nettstedet Wikipedia, brukes begrepet halal om islamske lover for mat, og spesielt islams slaktemetode. For en rettroende muslim er det ikke tillatt å spise kjøtt som ikke er tiberedet etter halal-skikk. Det er likevel presisert at det kan tillates dersom alternativet er at man kan sulte ihjel.

- Selve slaktingen må skje ved at de to hovedpulsårene i strupen kuttes med et raskt kutt. Kroppen skal tømmes for mest mulig blod så raskt mulig. Også luftrør og spiserør skal kuttes. Etter norsk lov må alle dyr som slaktes bedøves før blodtapping. Bedøving før slakting bryter ikke med halal, så lenge dyret fortsatt er levende når det slaktes, opplyses det.

AVSLØRTE ULOVLIG SLAKTING

På 1990-tallet ble det avslørt tilfeller av ulovlig halalslakting i Norge. Slaktemetodene som ble benyttet var i strid med Dyrevernloven, fordi dyrene ikke ble bedøvet.

TA har tidligere omtalt at det foregikk godkjent halalslakting av dyr på Gildes anlegg på Kjørbekk da dette var i drift.