Det var en fornøyd sykehusdirektør Arne Rui som kunne legge fram tallene onsdag.

- Samdata sammenligner hvor mye helsetjenester vi får ut av de økonomiske midlene vi får tildelt. Og for femte året på rad er Sykehuset Telemark best i landet, sier Arne Rui. Med det forbehold at det kan være spesialsykehus som kan ha bedre resultater.

- Men fra lokalsykehus og oppover så er vi best i klassen, sier han.

ER MEST EFFEKTIV

Mens en gjennomsnittspasient koster 28 800 kroner ved Sykehuset Telemark koster den samme pasienten 32 500 kroner i Vestfold. Landsgjennomsnittet er på 38 000 kroner.

Et liggedøgn ved Sykehuset Telemark koster 6 400 kroner mens landsgjennomsnittet er 9 800 kroner. Ved sykehuset i Vestfold, som er nest best i undersøkelsen, koster det samme liggedøgnet 8 600 kroner.

SKIKK PÅ ØKONOMIEN

Arne Rui kunne også fortelle at Sykehuset Telemark har orden på økonomien.

- Etter syv måneder så har vi et overskudd på en million kroner. I 2007 hadde vi også en veldig lav kostnadsvekst.

Rui sier også at den økonomiske situasjonen gjør at sykehuset har en større trygghet enn om det motsatte var tilfelle.

- At vi har gode resultater skyldes ikke at vi har større ressurser. Det skyldes at vi har ansatte som gjør en formidabel innsats, sier direktør Arne Rui.