- Bedre å fullføre med stryk

STØRST FRAMGANG: Flere elever fullfører og består videregående i Telemark, og det er elever i Skien og Kragerø som står for den største framgangen. F.v.: Charlotte F. Tovsen, Frida Øverland, Stine Skau Ødegård, Mari Spirdalen og Jørgen Grytnes.

STØRST FRAMGANG: Flere elever fullfører og består videregående i Telemark, og det er elever i Skien og Kragerø som står for den største framgangen. F.v.: Charlotte F. Tovsen, Frida Øverland, Stine Skau Ødegård, Mari Spirdalen og Jørgen Grytnes. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

BAMBLE: Flere elever i Telemark fullfører nå videregående. – Mitt budskap til skolene er: Hold på elevene. De som fullfører og stryker klarer seg bedre i arbeidslivet enn dem som slutter, sier forsker.

DEL

– Vi trenger mer hjelp til å sette oss et mål med utdanningen. Det er lettere å fullføre når du vet hvor du skal, sier Stine Skau Ødegård.

Hun var en av elevene som deltok under fredagens konferanse i grenlandssamarbeidet Talenter for framtida (TFF), i Langesund. Dette er et samarbeid mellom Fylkesmannen, Nav og kommunene, og ble startet for å redusere det høye frafallet i de videregående skolene.

I år har de inkludert elevene ved alle skolene i arbeidet, og fredag la fem elever fram ulike forslag til en fullsatt sal, med politikere, skoleledere og byråkrater. Elevene framhevet blant annet viktigheten av at hver enkelt elev blir sett og inkludert i fellesskapet. Og de etterlyste bedre rådgiving om utdanning og yrkesvalg, samt mindre teori og mer praksisrettet undervisning

– Innspillene fra de unge hjelper oss til å finne gode tiltak, sier Elisabeth Holte, prosjektleder hos Fylkesmannen.

LØFTER HELE FYLKET

Og de nyeste tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at det nå er flere som fullfører og består videregående i Telemark, sammenlignet med i fjor. Fylket har i år en framgang fra 69 til 71 prosent. Det er på landssnittet, men Telemark er et av fylkene med størst økning siden forrige måling. I Skien og Kragerø er økningen på hele fem prosent. Med sine 72 prosent har Skien dermed løftet seg over landssnittet, og skienselevene bidrar med dette til å løfte hele fylket.

– Framgangen i fylket tilsvarer cirka to hele klasser, sier fylkesopplæringssjef Helge Galdal, som mener framgangen skyldes summen av gode tiltak over tid.

– Fortsetter vi denne trenden, når vi målet om 75 prosent gjennomføring innen 2018, sier han.

Den store bøygen er de som slutter etter vg2 på yrkesfag, mener han.

– Får vi de videre, vil det ha store utslag på statistikken.

– HOLD PÅ ELEVENE

Utdanning lønner seg, var hovedbudskapet til Eifrid Markussen, forsker ved NIFU.

– Det er viktig at flest mulig bringes lengst mulig i videregående. De som fullfører og består, klarer seg best. Men de som fullfører og stryker klarer seg bedre enn dem som slutter. Derfor er mitt budskap til skolene: Hold på elevene, sier forskeren.

Han står bak en ny undersøkelse av yrkesfagselever i Akershus. Denne viser at ordningene med såkalt praksisbrev og lærekandidat, gjør svake elever rustet for arbeidsmarkedet. Av elevene i undersøkelsen som droppet ut av videregåen­de, gikk kun 45 prosent ut i arbeidslivet. Av dem som fullførte med praksisbrev eller som lærekandidat, var om lag 70 prosent i jobb. Og blant dem som klarte å få seg et fagbrev, var 90 prosent i jobb.

Navdirektør Terje Tønnesen forteller om et økende antall unge ledige og uføre i fylket, i år. Og han opplever at mange av dem ikke har staket ut noen kurs for livet.

– STOR UTFORDRING

– Det er en stor utfordring i Telemark at mange elever ikke er motivert for gode karakterer. Men det er vanskelig å bli motivert hvis du ikke vet hva karakterene skal brukes til, sier han.

Han mener skolene bør guide elevene i yrkesvalg langt tidligere enn i dag.

– De må snakke mer om yrkesvalg på ungdomsskolen, og kanskje starte med dette allerede i barneskolen, sier Tønnesen.

Artikkeltags