Den totale døgnprisen er 13 000 kroner, men staten dekker 4300 kroner av dette beløpet som den private stiftelsen skal ha for å ta seg av den unge jenta.

Ifølge barnevernsjef Ola Fadnes er dette det dyreste enkelttiltaket kommunen har, og belaster barnevernets totale budsjett med 5,5 prosent.

Etter det TA erfarer har jenta til tross for sin unge alder, begått flere titalls kriminelle handlinger som ran, biltyverier og voldshandlinger.

Det var under en orientering i det nyopprettede oppvekstutvalget i Skien kommune på torsdag, at barnevernsjefen valgte å orientere utvalget om denne saken.

SKREDDERSYDD TILTAK

Ifølge Fadnes blir tiltaket rundt jenta så kostbart fordi hele opplegget er skreddersydd og krever mange ansatte.

- Hovedutgiftene er lønnskostnader, fordi her er de ansatte fordelt på kun en ungdom, sier barnevernsjefen.

Det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som har laget opplegget rundt den unge jenta, og som igjen selger tjenesten til kommunen.

Etter det TA erfarer har det vært viktig å få den femten år gamle jenta ut av det kriminelle ungdomsmiljøet hun lenge har vært en del av.

Hun bor nå i et kollektiv som drives av en privat stiftelse på en annen kant av landet.

- FORTVILA SITUASJON

Barnevernet i Skien hadde i fjor et merforbruk på 6,3 millioner kroner, og dette må dekkes inn på budsjettet for 2009.

- Vi har en fortvila situasjon, og det blir ikke mye igjen til institusjonsplasseringer for barn og unge når vi får så store enkelttiltak, sier Fadnes.

Ifølge barnevernsjefen må barnevernet på bakgrunn av merforbruket redusere aktiviteten.

- Vi kommer nå til å prioritere de yngste barna, og dette kan komme til å gå utover de eldre ungdommene barnevernet har ansvaret for, sier Fadnes til TA.

Ifølge Fadnes kan man komme opp i en situasjon hvor man kan få problemer med å finansiere institusjonsplasser for eldre ungdom med mindre barnevernet får tilleggsbevilgninger.

DRAMATISK ØKNING

Antall bekymringsmeldinger til barnevernet i Skien har hittil i år økt med 110 prosent, og 23 flere saker er undersøkt enn på samme tid i fjor. Ola Fadnes sa i TA fredag at økningen kan ha sammenheng med at både offentlige instanser og privatpersoner er blitt flinkere til å varsle når barn og unge lider.