Etter oppdrag fra rådmannen har kommuneadvokat Atle Sveen laget en juridisk betenkning omkring et eventuelt politisk vedtak om det skal avholdes folkeavstemning i forbindelse med å lage en øy/odde i Porsgrunnselven. Sveen slår i rapporten fast at en eventuell folkeavstemning uansett ikke kan være bindende for bystyrets vedtak. Siren Johnsen (V) har i tidligere intervjuer med TA slått fast at hun kommer til å foreslå en folkeavstemning. Johnsen ytret også da at hun vill primært foreslå en bindende folkeavstemning, sekundært rådgivende.

- ULOVLIG

Sveen peker på kommuneloven som er bygget på prinsippene om et representativt demokrati. Et demokrati hvor folket styrer gjennom valgte representanter. Motsetningen er et direkte demokrati, hvor folket styrer direkte gjennom folkeavstemninger.

- Dersom bystyret vedtar at det skal avholdes en bindende folkeavstemning, vil det være et ulovlig vedtak, skriver Sveen i rapporten og nevner også at det er usikkert om bystyret har kompetanse til å vedta at det skal avholdes en rådgivende folkeavstemning som en del av saksbehandlingen.

STÅR FRITT

- På den ene siden kan det anføres at rådgivende folkeavstemninger er et fremmedelement i de saksbehandlinger som gjelder for utarbeidelse av reguleringsplaner, heter det i Sveens rapport. Kommuneadvokaten viser også til plan- og bygningsloven der det ikke finnes noen hjemmel for bystyret til å fritt innføre nye elementer i saksbehandlingen av reguleringsplaner.

KRAV

- På den annen side er det legitimt å avholde rådgivende folkeavstemninger, for eksempel i forbindelse med kommunesammenslåinger og også ved innføring av bompengefinansiering av lokale veiprosjekter, mener Sveen.

- NOU (Norges offentlige utredninger) stilte som krav i 2001 at minst 50 prosent av de stemmeberettigede deltok ved en folkeavstemning, skriver Sveen og mener videre at en folkeavstemning i Porsgrunn som uegnet saksbehandlingselement.

12 UKERS FRIST

Sveen peker også på at det er planutvalget som har ansvaret for planprosessen. Og viser til at man vil ha en frist på 12 uker til å avholde en folkeavstemning om det skulle bli vedtatt.

- Dette fordi bystyret etter paragraf 27-2 i plan- og bygningsloven må treffe sitt vedtak i plansaken senest 12 uker etter at saken er 2. gangs behandlet i planutvalget, mener Sveen og legger til at på grunn av det er det ikke praktisk mulig å avholde en folkeavstemning samtidig med kommunevalget 2007.

- Det tryggeste for Porsgrunn kommune vil være å følge de ordinære saksbehandlingsregler i Plan- og bygningsloven, skriver Sveen som også mener at det å avholde en rådgivende folkeavstemning kan bringe kommunen ut i usikkert juridisk farvann, og sikter til et eventuelt erstatningskrav fra Bratsberg Gruppen.