- Etter nær kontakt med Helse Sør-Øst kan jeg si at det ikke blir noen sammenslåing mellom Telemark og Vestfold. Det er også kjempeviktig at også akuttfunksjonene består her. Dette er selvsagt viktig i et omrdåe der det bor mye mennesker, her er det stor industriaktivitet og dessverre er det til tider også mange ulykker, sa helseministeren på en pressekonferanse for kort tid siden.

JA TIL AKUTT

Helseministeren var også klar på at akuttfunksjonene skal opprettholdes ved sykehuset på Rjukan.

- Jeg synes engasjementet som befolkningen på Rjukan viser er bra. Så jeg kan si klart og tydelig at sykehusetpå Rjukan skal bestå. Vi skal ha gode tjenester så nær folk som mulig. De som bor i nedslagsfeltet til Rjukan skal også være trygge på at de vil kunne få akutt hjelp der, sier Sylvia Brustad.

IKKE LYKKELITEN

Men overprøve vedtaket om å legge ned fødetillbudet Lykkeliten vil statsråden ikke gjøre.

- Når 70 prosent av de fødende som sokner til Rjukan føder andre steder så må vi ta hensyn til dette. Men jeg ønsker å invitere til nybrottsarbeid for å sikre de fødende et best mulig tilbud opgså i framtida, sier statsråden.