Som Langangens eldste beboer fikk Rudolf Johansen (90) den store æren av å åpne Telemarks dyreste veianlegg, og landets høyeste brospenn.

«Nå kan beboere og bilister puste lettet ut», «Gratulerer Langangen!», «Brofest over Langangen», lød noen av de mange overskriftene i avisen 26. oktober 1979, dagen etter.

1000 mennesker overvar åpningen og i løpet av to «åpne» søndager benyttet 25 000 mennesker anledningen til å gå på brua.

STOR DAG

Daværende samferdselsminister Ronald Bye og vegsjef Sigurd Glærum ga også sine hyllester til byggverket under åpningen. For prosjektleder Olav Holte var det naturligvis også en gledens dag. Overingeniøren, som også har Grenlandsbrua (åpnet i 1998) på cv-en, husker det godt.

- Som 34-åring var jeg jo bare unggutten, og det var det største prosjektet jeg hadde hatt ansvaret for. Oppmerksomheten rundt prosjektet var enorm og den gikk langt ut over Telemarks grenser, minnes Holte.

Avisutklipp, internmagasiner og fagtidsskrift fra perioden har blitt tatt godt vare på.

Bildet av Rudolf Johansen som klipper over snora med en saks, minner han imidlertid også om en ikke så rent lite stressende opplevelse. Egentlig skulle nemlig båndet vært skjært over med en spesiallaget kniv.

- Jeg husker det som det var i går. Det var 15 minutter til brua skulle åpnes og de spurte meg om jeg hadde kniven. Den lå i skuffen på vegkontoret, forteller han.

På jakt etter et alternativt skjæreredskap hev han seg i bilen. Gjennom vinduet på en arbeidsbrakke så han en saks, men døren inn var låst.

- Full av adrenalin klarte jeg å dra meg opp til vinduet som var åpent. Minutter før åpningen skulle skje, var jeg tilbake, forteller han. Nå med et smil.

Det hører med til historien at Johansen fikk kniven i etterkant. I et brev til veivesenet takker han hjertelig for gaven og spør pent om han også kan få en bit av båndet.

- En sløyfe av det på kniven ville gjøre minnet enda rikere, skrev han i brevet.

PROBLEMSTREKNING

Holte er ikke sen om å karakterisere E18 strekningen gjennom Langangen som den gang den desidert dårligste mellom Oslo og Kristiansand. Fokuset på strekningen var kolossal i mange år.

Årsdøgntrafikken gjennom Langangen i 1979 var på 6500 biler. Spesielt vinterene kunne være et mareritt i Korketrekkeren.

- Det skulle ikke mer til enn at et vogntog satt seg fast før det ble fullstendig kaos, påpeker han.

Sommertrafikken var ikke stort bedre, og for mange av beboerne var trafikken, eksosen og støyen en stor plage. Bilistene selv var heller ikke særlig tilfreds.

- I dag snegler bilkøene seg sydover. Irriterte bilister henger bak campingvognturistene, girer om ustanselig og kikker opp på betongkolossene, skrev Tønsbergs blad (18.8.1978) som også fulgte byggeprosessen tett.

ÅRETS PROSJEKT

Byggingen av Langangenbruene startet i 1977 og ble avsluttet i 1979. Prisen på dem endte på 38 millioner kroner. Hele det nye veganlegget hadde en veglengde på 6500 meter hvorav bruene inngikk med 674 meter. Totalkostnaden endte på 84 millioner kroner.

I vegvesenets årsberetning fra 1979 utgjorde bruene omslaget, og i fagtidsskriftet Ingeniørnytt ble det kåret til Årets prosjekt.

- Dette prosjektet har dimensjoner som ruver og det representerer noe spesielt innen veibygging her i landet, lød noe av begrunnelsen.

Holte fremhever også miljøgevinsten som fulgte av den nye strekningen.

- Det ble regnet ut at trafikantene ville spare over 5 millioner kroner i året. Langangen som sted ble også et helt annet etter at den nye veien kom, påpeker han.