Det er Emilie Schäffer (Høyre) som håper forespørselen som går på dette kan bli vurdert før bystyremøtet senere denne uka.

Verst i sentrum

- Korona-situasjonen gjør at handels- og servicenæringen opplever store omsetningstap, folk er mye hjemme og på hjemmekontor. Kundegrunnlaget er bort for mange, særlig i sentrum.

Netthandelen er også økende fordi smittevern-hensyn gjør at en rekke kunder føler seg tryggere, framhever Schäffer.

- Et tiltak kommunen kan gjøre for å hjelpe er å tilby gratis parkering på sine egne parkeringsplasser. Jeg er overbevist om at det vil hjelpe sentrumsbutikkene med å unngå røde tall i bøkene.

Familie-hjelp

Hun trekker dessuten fram at bilen ofte prioriteres framfor det kollektive - dermed vil flere parkeringsplasser vært til hjelp for dem som tar slike smittevern-hensyn.

Det er i tillegg et annet aspekt som Schäffer anfører:

- Mange opplever å være permittert eller å ha mistet jobben etter at korona-epidemien rammet oss. Det vil kunne være en ekstra håndsrekning for disse familiene å la parkeringen være gratis de få timene man benytter seg av sentrumsbutikkene til jule-innkjøp.

Raske agering

I forslaget er dette et poeng: Parkeringsvaktene må påse at plassene ikke fylles opp av ansatte og andre som bruker plassene til langtidsparkering.

Er det praktisk mulig å få til dette før jul?

- Ja, jeg mener det er det. Ved rask agering nå denne uken.

Håper på tidenes julehandel

Tore Hammersmark, daglig leder i Skien By, er positiv til forslaget fra Schäffer:

- Jeg synes Høyre har et godt poeng her. Det har tidligere vært kjent at Skien By har ønsket å bruke rådhusplassen til parkeringsplass gjennom julen, men dessverre fått avslag. Så et forslag om gratis parkering gjennom julen tror jeg vil bidra ganske bra for mange her. Klarer vi i tillegg å fjerne bomavgiften inn til sentrum gjennom desember måned, tror jeg virkelig vi slår på stortromma.

- Vi håper og tror på tidenes julehandel i Skien, fordi ingen reiser utenlands for å handle til jul i år, ikke en gang til nabolandene er det greit å dra. Derfor håper vi selvfølgelig på lokal julehandel i byen vår for å hjelpe våre butikker til å overleve inn i 2021. Gratis parkeringsplasser hadde hjulpet mye på dette.

Venstre peker på Bygarasjen

Gustav Søvde i Venstre støtter ikke Høyres forslag. Han tror ikke det vil bedre situasjonen, for en rekke ansatte bruker korttids-parkeringsplassene. - La de ansatte istedenfor få benytte Bygarasjen gratis, dermed frigjør de plassene i sentrum til kundene, sier Søvde.

Når det gjelder elbilene bør de også de få gratis plass i bygarasjen. Dette tiltaket må gjerne vare i flere år, mener Søvde, og igjen skal dette frigjøre korttids-parkeringsplasser.