Fred. Olsen Renewables AS har planer om en kombinert vind- og solcellepark på Drangedalsheia som vil dekke et landareal på 18 kvadratkilometer.

Det er tegnet inn 39 vindmøller i terrenget. Omtrent halvparten er plassert inn i høydedraget på og rundt Luberg ved Gongevatn. Resten vil stå på Drangedal-siden. En mulig årsproduksjon kan bli på hele 1100 gigawattimer.

Presenterte

Tirsdag kveld var første sjanse for å høre mer om planene, presentert av prosjektleder Gaute Tjensvoll.

– Jeg er glad for å være her i dag, sa mannen fra selskapet som har snudd fra å være et fossilt til et grønt selskap.

Han la ut om fordelene med vind og solkraft.

– En moderne vindturbin på 7,2 MW produserer like mye som et solkraftverk på 250 mål. Det representerer like mye energi som 20 000 mål skog, skisserte han. Og den store fordelen er at det tar lite plass, mente han.

Fred. Olsen-selskapet har prøvd å finne lokale selskap og samarbeider med Telemark energi og Drangedal. I troen på at det er mulig å realisere både sol og vindkraft.

Motsatt side

På motsatt side står Sverre Sivertsen som startet Motvind Norge.

– Vi har prøvd å få til en opplyst debatt, men det er ikke lett.

Den energifaglig rådgiveren var klar i sin tale.

– Vindturbiner er forurensningsmaskiner som slites over, og mikrofragmenter spres i naturen. Plagene og kostnadene veltes over på vindkraftnaboer og resten av befolkningen.

De som tjener penger er utbyggere og investorselskaper.

– Lite har blitt igjen lokalt, slo han fast.

Han påpekte at vi har ingen kraftkrise.

– Men vi har en strømpriskrise i Norge.

Sivertsen sendte også ut en advarsel om hvor fort det kan gå.

– Dersom saken er under behandling, da er løpet kjørt.

Stort engasjement

Møteledere var ordførerkandidat Hans Kristian Lahus (Sp) sammen med Even Skårberg Aarnes.

– Det er utrolig trivelig å se så mange. Det er et stort engasjement for dette temaet. Håpet er at vi skal bli klokere i kveld.

Han skisserte at Sp er et tredelt parti med de som er for eller imot eller sikre i synet på sol- og vindkraft.

Dette var det første folkemøtet av mange i regi av Sp, og det blir varslet et møte hver uke fram til valget.

Først ut

Først ut var administrerende direktør Sverre Gotaas i Herøya industripark og kjent fra Energikommisjonen. Han fortalte om behovet for et taktskifte og varslet om vi får et tørrår som det i 2010 så kan det bli krevende.

– Derfor må vi gjøre noe.

Folkemøtet ble rundet av med en paneldebatt. Grunneier Sveinung Kjellemo fortalte at han fortsatt ikke har bestemt seg for hva han lander på i denne saken.

– Det er ingen tvil om at skogsdrift taper for sol- og vindkraft i forhold til arealbruken, men det er andre grunner som er viktige også. Jeg skal ikke si ja eller nei til dette før jeg vet hva neste generasjon mener.