(Laagendalsposten): Det var den 18. april at det begynte å brenne flere steder langs toglinja ved E134 på Meheia. På et tidspunkt brant det på 30 ulike steder over en strekning på sju kilometer.

Årsaken var trolig varmgang i bremsene på et tog som var på vei fra Notodden til Kongsberg, som kan ha utløst gnister, opplyste brannvesenet på stedet. Store områder brant og røyken kunne sees over hele Meheia.

Naboer reddet hytta

Et av områdene som brant kraftig, var den nesten fire mål store hytteeiendommen til Karin og Roy Gravningen.

Hytta ble reddet på hengende håret – det brant rundt en meter fra hytteveggen. Ifølge Karin skyldtes dette at snarrådige naboer slukket brannen som oppsto i annekset, som ligger rett ved siden av hytta.

Men to tredeler av eiendommen brant ned, det vil si nesten tre mål med skog.

(Saken fortsetter under bildet)

Fikk ingen telefon

Hjemme på Heistadmoen leste Karin og Roy om brannen på Laagendalsposten. De fikk sjokk da de fikk se hvor nære det brant hytta.

– Vi visste ikke at det brant på vår eiendom og så nærme hytteveggen. Vi fikk ingen telefon fra noen instanser. Heldigvis ble vi oppringt av noen hyttenaboer, sier Karin.

Da de reiste ut til eiendommen senere samme kveld, fikk de sjokk. Det som møtte dem var nesten tre mål med et svart, nedbrent område.

– Det var et trist syn, sier Karin.

De er glade for at hytta ble berget, men synes det er rart at verken politi eller brannvesen har tatt kontakt, verken da det brant eller i tiden etter. Gravningen sier at de også hadde forventet at Bane Nor skulle ta kontakt, siden brannårsaken skyldes gnister fra et tog.

Ber om erstatning

Over tre måneder etter brannen, den 26. juli fikk de en SMS fra Bane Nor om at de skulle rydde langs linja. Da satte paret seg ned og skrev et brev til Bane Nor hvor de ber om erstatning etter brannen. De lurer også på hvor det blir av informasjonen, og skriver blant annet;

«Vi har gått og ventet på brev fra dere i denne saken, men i stedet for å få et brev om dette får vi i dag en SMS om at det skal foregå rydding langs linja. Vi forventer at vi får erstatning for alle disse trærne på eiendommen vår og om dere også velger å felle dem, så må dere gjerne gjøre det, men vi tar opprydningen av hogsten selv».

Karin legger til at de forventer en tilbakemelding fra Bane Nor og håper de tar på seg ansvaret for brannen og erstatter skadene på eiendommen.

Hun legger til at trærne skulle brukes til vedhogst og at det nå må plantes på nytt.

(Saken fortsetter under bildet)

Beklager at det har tatt tid

Laagendalsposten har spurt Bane Nor om hvorfor de ikke har tatt kontakt med Gravningen etter brannen, og om de kommer til å erstatte skadene. Kommunikasjonsansvarlig i Bane Nor område Øst, Britt-Johanne Wang, svarer følgende;

– Det jobbes med et svar til naboen. Saken er ikke ferdigbehandlet, vi venter fortsatt på et svar fra togselskapet. De skulle undersøke den aktuelle vognen på et verksted og deretter sende oss rapport etter undersøkelsen. Den har vi foreløpig ikke fått. Vi beklager at dette har tatt såpass lang tid, skriver Wang i en mail til Laagendalsposten 20. august.

Samme dag får Karin og Roy Gravningen en mail fra Bane Nor om at de skal se på saken og behandle erstatningskravet. De beklager også at ingen har tatt kontakt med dem.

Brannårsaken bekreftet

Brannsjef i Kongsberg brann og redning, Erik Rognli sier at det normalt er politiet som tar kontakt med huseiere under eller etter branner, som en del av etterforskningen.

Seksjonsleder for etterforskningsseksjonen i Kongsberg politistasjonsdistrikt, Morten Ole Pedersen svarer at det operative ansvaret ligger til Operasjonssentralen, og at det er vanskelig å svare på hvorfor ikke alle berørte parter ble varslet i dette tilfellet. Han antar at det kan være en kombinasjon av mange branner, ukjente grunneiere og lite eller ingen materielle skader. Hadde brannen truet mennesker eller dyr, ville det ha blitt satt i gang en evakuering.

Det er også politiet som konkluderer med brannårsaken. I dette tilfellet er det konkludert med at brannen skyldtes gnister fra et tog, bekrefter Pedersen.