Bilistene skjermes mot økningen i CO2-avgiften som statsminister Erna Solberg (H) fortalte om i sin tale i FN i New York forrige uke, skriver VG.

Avgiftskuttet og avgiftsøkningen skal samlet ikke slå ut i endrede drivstoffpriser, fordi lavere veibruksavgift på drivstoff skal kompensere for den øke CO2-avgiften på diesel og bensin.

Finansminister Siv Jensen bekrefter at et kutt på 5 prosent i bruksavgiften på drivstoff skal balansere ut økningen i CO2-avgiften på drivstoff. Hun sier det er i tråd med Granavolden-plattformen.

– Ut fra det Frp har jobbet i mange år, for å holde drivstoffprisene nede, så blir det ivaretatt her. Det er ingen grunn til å bekymring for at CO2-avgiften i seg selv fører til høyere drivstoffpriser, sier Jensen til avisen.

Solberg lovte i FN forrige uke å skjerpe de norske ambisjonene for kutt i klimautslippene i 2020. For å oppnå dette, vil regjeringen øke CO2-avgiften med 5 prosent. Avgiften skal økes med 5 prosent årlig fram til 2025 i alle sektorer. De økte inntektene skal brukes til å senke andre skatter og avgifter i de samme sektorene.

– Bilistene vil ikke få mer skatt. Men å velge et lavutslippsalternativ vil bli enda mer gunstig, sa Solberg til NTB forrige uke.

På spørsmål om utjevningen vil gjelde de neste fire-fem årene også, svarer Jensen at de i første omgang konsentrerer seg om neste års statsbudsjett, som legges fram neste uke.