Det er informasjon fra Nav i Vestfold og Telemark.

Men det hører med at det er kun Oslo som har flere arbeidsledige. Oslo har en ledighetsprosent på 2,8 – Vestfold og Telemark pluss Viken ligger på 2,5.

Nav følger tett med på andelen arbeidsledige blant de under 30 år – tallet er nå 1441.

Faller ut

– Det er noen vi i NAV opplever har behov for ekstra oppfølging for å delta i arbeidslivet. Det kan være ungdom som faller ut av skolen, noen innvandrergrupper og personer med helseproblemer. Derfor oppfordrer vi alle arbeidsgivere til å inkludere, uttaler Terje Tønnessen, han er direktør for Nav Vestfold og Telemark.

Faktisk var 2679 stillinger som ble utlyst i fylket i oktober. De fleste er å finne innen helse, pleie og omsorg, salgsarbeid og butikk, ingeniør og Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)- fag samt industriarbeid, opplyser Nav i sin pressemelding.

Jakten på kompetanse

Tønnessen:

– Samtidig som det er mange ledige stillinger i Vestfold og Telemark, er det flere som er uten jobb i en lengre periode. Utfordringen er at mange arbeidssøkere ikke har den kompetansen arbeidsgiverne etterspør. 97 prosent av de utlyste stillingene søker personer med yrkesbakgrunn, utdanning og erfaring.

– Sammen med skoleverket og andre offentlige etater må Nav jobbe for å øke kompetansen til innbyggerne slik at Vestfold og Telemark blir skodd for framtidens arbeidsmarked.

Skien og Tokke

Ledigheten varierer, det er høyest ledighet i Skien og Horten med henholdsvis 3 prosent og 3,3 prosent.

Tokke har den laveste ledigheten, med 0,4 prosent.