Formannskapet bestemt seg for det tirsdag.

Vedtaket var i samsvar med innstillingen fra kommunedirektøren.

Det alternativet forslaget

Det var Elisabeth Hammer (Kristelig Folkepartiet) som stilte med det alternativet forslaget om at «Opdalen tas ut av kartet over delvis forbudssone med tanke på bruk av fyrverkeri».

Forslaget fikk tre stemmer og falt, mens kommunedirektørens innstilling fikk fire. Dette åpner for at avstemningen i kommunestyret blir spennende.

Hammer hadde for øvrig et lignende forslag oppe i 2020 uten å vinne fram.

Innspill og forsinkelse

Den aktuelle fyrverkeriforskriften ble vedtatt i november 2020. Opprinnelig skulle den ha vært evaluert i første halvår av 2021, men pandemi og arbeidspress forhindret det.

Innbyggerne har fått lov til å svare på: Har forskriften virket etter sin hensikt – bør fyrverkerisonene eskaleres opp eller ned?

10 innspill kom i alt:

«Innspillene varierer fra de som vil ha totalforbud i hele kommunen, avvikle forskriften, justere forbudsgrensene opp eller ned, fjerne en forbudssone, samt at noen vil ha felles oppskytingsplass.»