Gå til sidens hovedinnhold

Gjør noe med fastlege-krisa

SKIEN: En fastlegehjemmel har vært ubesatt siste året, men en vikar er på plass fram til september 2021.

Det er informasjon fra kommunalsjef for helse og velferd i Skien, Erik Nordberg.

Han har kommet med den på bakgrunn av et spørsmål fra folkevalgt Esther Buer (Fremskrittspartiet), og utgangspunktet er at mange innbyggere i Skien nå er uten fastlege - det er belastende. Konkret: Hvor langt har Skien kommune kommet for å løse problemet?

Helsestasjon og legevakt

Nordberg lover at en vikar er på plass som startet opp 20. januar og vil holde det gående fram til 31. august i år.

Kommunalsjefen informerer om at det er bedt om en tilbakemelding fra allmennlegene som går næring vs. kommunale stillinger, på behov for utdanningsstillinger og oppgaver på sykehjem, helsestasjon, legevakt og rekruttering; andre kommuner er i tillegg kontaktet.

Det blir temamøte i helseutvalget 10. mars, pluss omvisning av ny legevakt. En sak kommer til politisk behandling i april.

Mener det fortsatt ikke er løst

Esther Buer kommenterer Nordbergs opplysninger slik:

- Dette er for en orientering å regne. Ut i fra svaret ser jeg ingen tegn til at det er noe per nå som er endret for innbyggerne. 1000 innbyggere i Skien kommune står fortsatt uten fastlege. Det er et vikariat i noen måneder som kan spe på litt, men er ingen langsiktig løsning.

- Jeg oppfatter det slik av brevet at man skal se også til andre kommuner. Det er helt klart at kommunen er i ei krise når de ikke får tak i lege til hjemlene.

- Nei, jeg blir ikke beroliget av svaret. Vi har et skikkelig problem i Skien kommune for om folk kan regne med å få en fastlege.