Hensikten er å bidra til kulturutveksling på tvers av landegrensene.

– Togreise på tvers av landegrenser skal skape samhold og vennskap, og fra i år av er Norge også med. Vi er glade for at dette initiativet nå også inkluderer norske ungdommer, sier Wenche Mobråten, divisjonsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Billettkonkurransen «DiscoverEU» er del av programmet Erasmus+. Til sammen deler EU ut 70.000 billetter, og 760 av disse er reservert for ungdommer i Norge.

– 18-åringer i Norge har nå levd gjennom to år med nedstenging og pandemi, og Bufdir vet veldig godt hvor krevende det har vært. Vi håper mange 18-åringer benytter seg av denne muligheten, nå som samfunnet har åpnet opp, sier Mobråten.

Første billettkonkurranse er åpen mellom 7. og 21. april. Neste runde åpner 4. oktober 2022. Deltakerne må være bosatt i Norge og må være 18 år når man reiser.

Konkurransen går ut på å svare på fem korte flervalgsspørsmål og ett gjettespørsmål. De som gjetter nærmest, vinner, mens resten havner på venteliste. Man kan melde seg på alene eller med maks fire venner. Dersom man bor langt fra en togstasjon, for eksempel i Nord-Norge, får man også betalt reise til nærmeste togstasjon.