Nok en sentral tomt i sentrum av Porsgrunn står foran en stor transformasjon i årene som kommer.

Det er over 15 år siden de første planene for boligutvikling på tomta til det gamle sykehuset ble lansert, og det har vært en langdryg vei mot målet for eiendomsutviklerne bak.

Med til historien hører det også at fylkeskommunen plutselig fredet den gamle bygningen og med det helte kaldt vann i årene på mange, men denne ble senere frafalt.

Nå er det bare ruiner igjen av det gamle, og i kulissene jobbes det for fullt for å nå nye milepæler i boligprosjektet.

- Vi er utålmodige, bekrefter Jan Kjetil Skaug, administrerende direktør i Heimgard Bolig.

De står bak prosjektet, sammen med PBBL, 50/50.

Entrepriser ute

Nylig ble det søkt om rammetillatelse for tre bygg mot Aalsgate, og entrepriser er nå ute. PBBL og Heimgard venter spent på tilbakemeldinger fra entreprenører.

I en tid da byggepriser har skutt i været, rentehevinger truer og trangere tider for folk flest skaper overskrifter hver dag, er det utvilsomt blitt en ny og mer usikker tid for boligutviklere også.

- Som en konsekvens av nettopp prisnivå har vi lagt opp til et bredt spekter av leiligheter, så valgmulighetene er mange. Det er fra to-roms og oppover, forteller Lars Christensen, markedssjef i PBBL.

I første omgang er det 54 leiligheter som er rammesøkt. Totalt i prosjektet er det 69 leiligheter fordelt på fem bygg.

Utbyggingen vil skje gradvis, med et bygg om gangen.

Først når 25-30 prosent av de første leilighetene er solgt, blir det byggestart.

- Totalt er det et prosjekt i størrelsesorden 400-450 millioner kroner, opplyser Skaug.

Ny bydel

Utbyggerne viser til at de har holdt seg innenfor alle bestemmelsene i tidligere vedtatt reguleringsplan.

Og selv om kritikk har kommet mot volumet på det hele, er de tydelig at bygningsmassen faktisk blir mindre enn den en gang var.

- Ved å ha flere bygningskropper blir det mer åpent, mer luft og siktlinjer hele veien, forteller prosjektleder i PBBL, Espen Møller.

- Det blir en liten ny bydel, midt i byen, sier Christensen.

Enkelte av de historiske linjene bakover blir også ivaretatt, forsikrer de.

Den gamle Nonnehagen, helt på toppen, skal igjen få skinne og bli en liten grønn oase i prosjektet, til glede for alle de kommende beboerne og andre. Trappa ut mot Aalsgate skal også restaureres og bevares. Samtidig vil bygningskroppene ut mot gata, og fargen på dem, ha visse likheter med det som var.

St. Josephs

Sykehuset ble opprinnelig etablert og drevet av den Katolske kirke.

St. Josephsøstrene av Chambéry, som kom til byen i 1891, ville opprette et sykehus for de mange tyskerne som tok arbeid ved Porsgrunds Porselænsfabrik.

Den første sykestuen lå i Lilleelvgaten med bare noen få senger, mens Olavsgate 26 ble kjøpt i 1893.

Den gamle herskapsboligen ble ominnredet til sykehus. Sykehuset ble utvidet med en murfløy i 1931. Den store murbygningen ut mot Aalsgate kom først etter andre verdenskrig, tegnet av arkitekt Per Nordan.

Senere overtok det offentlige driften, og St. Josephs hospital ble innlemmet i Telemark sentralsykehus i 1977. Sykehusdriften ble nedlagt i 1984 tross sterke protester og fakkeltog gjennom Porsgrunns sentrumsgater.

Grenland Eiendom kjøpte eiendommen og bygget om sykehuset til kontorlokaler på 1980-tallet. Driften ble lagt ned sommeren 2021 og bygget ble revet i 2021/2022.

KILDE: www.ppsj.no