(Kragerø Blad Vestmar)

Historien begynner en gang i september. Det er mørkt ute om kveldene og søkk mørkt rett utenfor huset mitt i Arnesens bakke (Rørvikveien) fordi det mangler lys i to lyktestolper. Jeg venter noen dager og tenker at det vel kommer noen som skifter ut pærene.

Første henvendelse

Det går mange dager. Jeg ringer Kragerø Energi for å melde fra, men får beskjed om at det har de ingenting med lenger. Det er blitt en ny ordning, så jeg må melde fra til kommunen. Jeg spør hvem som er ansvarlig der og får beskjed om at det vet vedkommende som svarer for Kragerø Energi ikke noe om, men jeg må gå inn via kommunens hjemmeside til en meldingstjeneste og melde fra der.

Annen henvendelse

Jeg går inn på nettsiden, der jeg finner et kart som viser alle gatelysene i kommunen. Jeg finner «mine» lyskilder og melder fra. Det skjer ingen ting. Det er mørkt i mange flere dager.

Tredje henvendelse

Jeg ringer kommunen og spør om å få vite hvem i kommunen som er ansvarlig for dette med gatelys. Jeg får vite at det er virksomhetsleder Anne Lise Lønne, men hun er sykemeldt. Jeg spør om hvem som er den neste i linjen og får vite at hun ikke er til stede denne dagen. Jeg spør om å få snakke med noen på servicesenteret og får vite at der har de pause.

Fjerde henvendelse (03.11)

Jeg skriver til post@kragero.kommune.no/ og til Kragerø Energi og forteller at det nå har vært søkk mørkt i Arnesens bakke om kvelden/natten i mange uker og at jeg for flere uker siden har meldt fra om dette via kommunens nye nettside for sådan melding, og til e-verket. Jeg sier at jeg blant annet er bekymret for barn og unge som beveger seg i dette området til/fra aktiviteter om kvelden og for folk som sykler. Det kan fort skje ulykker!

4. november får jeg svar (snarlig svar, det er bra!) En saksbehandler i kommunen melder at det er Kragerø Energi som jobber med gatelys og at det må meldes fra på en «publikumsportal for innmelding av feil».

Femte henvendelse (05.11)

Jeg svarer post@kragero.kommune.no at saksbehandleren ikke kan ha lest e-posten min av 3. november. Jeg har jo meldt fra på nettsiden, og der står det: «Innmeldte feil vil bli rettet i tråd med kommunens drifts/vedlikeholdsrutiner». Da må det vel være rimelig å tro at kommunen har noe med dette å gjøre?

Samme dag skriver saksbehandleren i en e-post til sin overordnede at hun har informert feil og ikke kjenner til rutinene, hun beklager overfor overordnede og ber denne svare meg.

Senere på dagen (igjen raskt svar!) får jeg svar fra overordnede ingeniør. Hun forteller at Kragerø kommune har avtale med Laugstol om drift og forvaltning av gatelys! Hun ber meg melde fra via linken på nettet hvis det fremdeles er mørkt i bakken.

Det ER fremdeles mørkt i Arnesens bakke. I mellomtiden har jeg snakket med en nabo som har barn. Hun er også litt oppgitt og har prøvd å melde fra. Det har ikke gitt resultater.

Sjette henvendelse (08.11.)

Jeg melder til overordnede ingeniør at det fremdeles er mørkt og at det ikke nytter for meg å gå inn via linken – der står det bare at saken er «under behandling», datert 22. oktober!

Jeg hevder at det er kommunen som er ansvarlig og at de må ta dette opp med Laugstol. Jeg har googlet dette navnet og funnet ut at Laugstol A/S er et entreprenørfirma innenfor elektro med hovedkontor i Porsgrunn! Jeg sier at hvis det ikke skjer noe snart, vil jeg gå til pressen.

Samme dag får jeg svar med takk for at jeg har gitt beskjed (!) og at de må finne en løsning. Samtidig blir jeg bedt om å gi beskjed om spesifikke andre steder som venter på utskifting av pærer. (Jeg hadde også skrevet at jeg visste om andre mørke gater.)

10. november er det lys i lysmastene!

Sjuende henvendelse (11.11.)

Jeg skriver tilbake og sier HIPP HURRA!

Klarte du å følge med? Dette er ikke et eventyr, men rene, skjære fakta. Kommunen har altså «outsourcet» skifting av gatelyspærer til utenbys folk. De må sannsynligvis «samle opp» noen mørke pærer før de tar turen til Kragerø for å skifte dem. Er dette særlig lurt?

Mitt råd: Ring direkte til Laugstol hvis det mangler lys i en gatelykt der du bor, så slipper du kanskje å vente så lenge i mørket …

Hilsen en forundret og noe frustrert beboer i Arnesens bakke

Anne-Kristine Aas