SISTE: Klokken 10.49 meldte Herøya industripark at innsatsen er avsluttet fra industrivern. Det er ikke lenger fabrikkalarm.

Mandag formiddag skjedde det en uønsket hendelse på Herøya industripark. Nødetatene mottok melding om en gasslekkasje fra en av Yaras fabrikker.

– Det pågår innsats fra industrivern og nødetater i forbindelse med hendelsen ved Herøya Industripark, skriver Herøya industripark til TA.

Det ble etablert fabrikkalarm, men det er ikke fare for omgivelsene utenfor industriparken.

Hendelsen skyldes lekkasje av salpetersyreholdig gass i en av Yaras fabrikker.

– Vindretningen er fra nordøst og mot sørvest, det vil si ut mot sjøen. Det er ikke meldt om personskade, opplyser politiet.

– Tok det rolig

Kontaktlærer Gry Hartvigsen var mandag på besøk med en yrkesfaglig fordypningsklasse fra Skogmo videregående skole da alarmen gikk på Herøya.

– Vi skulle se på forskjellige verksteder hos Bilfinger. Da alarmen gikk var det bare å følge instruksjonene og gå til et gasstett rom, sier Hartvigsen.

Dermed ble det en ufrivillig pause i undervisningen for de to lærerne og 15 elevene.

– Elevene tok det rolig og det hjalp også på at de andre arbeiderne var helt rolige, sier kontaktlæreren.

Etter å ha ventet i spisesalen i nærmere en time, kunne skoleklassen fortsette rundturen på Herøya.

Flere stopp i helgen

Lørdag morgen, rundt klokka 06.45, var det en uforutsett stopp ved Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya.

– Røyk fra piper eller synlig og hørbar fakling vil pågå inntil videre. Det er ikke fare for omgivelsene, opplyste Herøya industripark lørdag morgen.

Søndag var det en stopp ved salpetersyrefabrikkene til Yara.

– Røyk fra piper kan forekomme og noe støy, opplyste industriparken da.

Mandag morgen klokka 08.02 meldte Yara at det kunne være synlig gul røyk en periode i forbindelse med oppstart av salpetersyrefabrikkene.

TA oppdaterer saken.