Mandag ble Gabriel Tiren Stephen overrasket med Skien kommunes mangfoldspris for 2022 i bystyresalen i Rådhuset.

Det er første gangen kommunen deler ut prisen.

Tiren Stehpen mottar prisen for sitt arbeid med inkludering av ungdom, nyankomne flyktninger og innvandrere siden 2012.

Det er Flerkulturelt utvalg som administrerer prisen og prisen ble i dag delt ut av ordfører Hedda Foss Five på vegne av Skien kommune.

Tilstede var også Flerkulturelt utvalg og de som hadde nominert mottakeren av prisen .

Begrunnelse for tildelingen

§ 1 - Formål:

Formålet med Skiens mangfoldspris er å gi honnør og takknemlighet for mottakerens innsats for å fremme integrering, mangfold og inkludering av flyktninger og innvandrere i Skien og/eller synliggjøring av nasjonale minoriteter og urfolk. Prisen skal fremme de gode forbildene og være til inspirasjon for samfunnet. Prisen tildeles for ett år om gangen.

Gabriel Tiren Stephen tildeles Skien kommunes mangfoldspris 2022

Gabriel Tiren Stephen mottar prisen for sitt arbeid med inkludering av ungdom, flyktninger og innvandrere i Skien siden 2012. Gabriel er født 14.07.87 i Nigeria og utdannet i Sør-Afrika, Canada, Sveits og Norge. Han er nå stipendiat/forsker på migrasjonsfeltet der hans doktoravhandling presenterer interessante perspektiv på integrering.

Gabriel har arbeidet med ungdom og inkludering i Skien siden 2012 og leder nå sammen med flere frivillige, inkluderingsprosjektene NaboVenn og BydelsBror gjennom organisasjonen «Der du bor – Telemark» som i Skien inkluderer bl.a. Gulset og Klyve Nærmiljøsenter. BydelsBror er et nettverk der mangfold, forståelse, dialog og relasjonsbygging står sentralt.

Gjennom dette har Gabriel og Tarjei Dale i Skiens Grane etablert «SøndagsFotball», der gutter og menn fra mange nasjonaliteter møtes og bygger relasjoner gjennom fotball. Gabriel er også sentral i arbeidet med «SkoleFri» – leirer der mange skolebarn og familier får gode ferieopplevelser sammen.

Gabriel har en unik evne til å lytte, forstå, forklare og bygge broer mellom mennesker, grupper og ulike samfunnsaktører. Han har høy faglig kompetanse som teolog og forsker med samfunnsperspektiv, og evner på en spesiell måte å inkludere enkeltmennesker med ulik bakgrunn i de fellesskap han skaper. Gabriel møter alle mennesker med respekt og er en relasjonsbygger der nasjonalitet, språkferdigheter eller kultur ikke blir sett på som et hinder. Dette viser han både privat og i organisasjonslivet. Tvert imot ser han alltid individet først og brenner for hverdagsintegrering gjennom gode tiltak og møteplasser. Han snakker flere språk flytende, noe som gjør at han når ut til mennesker fra mange land.

Gabriel er gjennom sitt samfunnsengasjement og væremåte med på å gjøre Skien til en enda mer inkluderende by og han er en meget verdig mottaker av Skiens mangfoldspris. Vi ønsker å takke han for den innsatsen han har gjort for inkludering i Skien siden 2012.

Gratulerer som mottaker av Skien kommunes mangfoldspris 2022!