– Det vil være et godt bidrag når vi skal yte god helsehjelp, for det handler ofte om å gi trygghet og ikke bare om den avanserte behandlingen, sier Knut Inge Skoland, leder for ambulansetjenesten til Sykehuset Telemark.

Det var ambulanselærlingen Jarle Rørvik som tok initiativet til få i gang en ordning med å gi en egen kosebamse til alle små barn som kjører med ambulansen.

– Jeg fikk idéen fordi jeg så barn som kom som pasienter eller kanskje oftere som pårørende i en vanskelig situasjon, og jeg tenkte hvor greit hadde det ikke vært for dem å ha hatt en trøst i den situasjonen, da, sier Rørvik.

– Jeg så at Sykehuset Innlandet hadde etablert en sånn ordning sammen med organisasjonen Odd Fellow. Og det synes jeg traff så utrolig bra at jeg fant ut at dette her må vi få til i Telemark.

Da han foreslo idéen for Skoland, fikk han bekreftet at dette var midt i blinken.

– Det vil være aktuelt i ganske mange settinger å gi en bamse for å skape trygghet mellom oss og barnet det gjelder, sier Skoland.

850 bamser fra Odd Fellow

Rørvik er selv medlem av Odd Fellow, en humanitær organisasjon med losjer over hele verden. Så han tok raskt kontakt med fylkeslederne for herre- og damelosjene i Telemark, og snart var alle de fjorten losjene i fylket med på å støtte ordningen.

– Én av grunnverdiene våre er å ta vare på barn og ta vare på de syke. Og jeg tenkte det var helt på sin plass å bruke den organisasjonen til å prøve å få til en frivillighetsgave, da, sier Rørvik.

– Og nå har losjene støttet Sykehuset Telemark med 850 bamser, som står sånn omtrent i forhold til medlemstallet i fylket. Det er nesten så man kan si at vært medlem symbolsk sett har gitt en bamse hver, selv om det er losjene som har betalt for dem, ikke medlemmene selv.

Vil nå hele fylket

Bamsene ankom i forrige uke, og innen jul vil alle sammen være delt ut blant ambulansestasjoner i hele Telemark. Ifølge Skaland vil de begynne å bruke bamsene så fort de er på plass i bilene.

– Jeg er særdeles glad for den gaven. Det er en veldig god måte å betrygge barn som har behov for hjelp av oss, for det er klart at det kan være skummelt. Så det å få en kosebamse de kan klemme litt ekstra hardt og passe på, det gjør at de blir tryggere på at de blir ivaretatt, sier Skoland.

– Det blir kjempebra. Barn har en helt unik egenskap til å knytte seg til en kosebamse eller noe annet håndfast som de kan dele en vanskelig opplevelse med, så jeg tror det her kommer til å treffe midt i blinken, sier Rørvik.

– Og vi håper jo at dette ikke bare er en engangsgave, men at det kan være et løpende samarbeid. Sykehuset Telemark har sagt at de skal ta kontakt med Odd Fellow når lageret begynner å minke, og da kommer vi til å ta en ny runde og prøver å få med losjene igjen for å gi en påfyllsgave.