Kommunen er desperate etter større folketall. Nå vil de hente influencer for å bo i kommunen og spre PR

SKIEN: Det er Fyresdal kommune som nå vil ty til dette grepet for å snu folketallsutviklingen i bygda. - For Fyresdal kommune er det avgjerande å forsøke å snu folketalsutviklinga for å oppretthalde tenestetilbodet, seier ordførar Erik Skjervagen