Det var en morgen i januar i år at en mann i 50-åra fra Vest-Telemark ble tatt for fyllekjøring i Vinje. En blodprøve viste at han hadde 0,87 i promille, og allerede i midten av februar måtte han svare for fyllekjøringa i Telemark tingrett i Kviteseid.

Mannen tilsto fyllekjøringa, som førte til inndratt førerkort og tap av jobb. I rettssaken ba påtalemyndigheten om at han skulle miste førerkortet for 18 måneder.

Mannen fra Vest-Telemark forklarte at han har fått et jobbtilbud i en bedrift, men at det nok blir vanskelig å få jobben om han mister lappen for mer enn 12 måneder. Han sa også at det blir svært vanskelig for ham å få en annen jobb, og at han bor grisgrendt til, uten et kollektivtilbud.

Har kutta ut alkohol

– Retten har kommet til at tap av førerrett for 18 måneder vil få en vesentlig mer byrdefull virkning for siktede enn det som normalt kan påregnes. Retten legger også vekt på at siktede helt har sluttet å drikke og får hjelp av lege. Dermed mener retten at hensynet til trafikksikkerhet ikke taler mot å fravike utgangspunktet på 18 måneders tapstid. Retten kan for øvrig ikke se at allmenne hensyn med styrke tilsier at tapstiden settes til akkurat 18 måneder. Etter en konkret vurdering har retten kommet til at tapstiden i denne saken skal settes til 12 måneder, heter det i dommen fra dommerfullmektig Tamar Thorud.

I tillegg til tap av førerkortet i ett år, er mannen i 50-åra dømt til 16 dagers betinga fengsel med to års prøvetid, samt en bot på 35 000 kroner. Hvis ikke boten betales, venter 15 dager i fengsel.

I rettsmøtet opplyste den siktede at han godtar dommen.