Protesterer mot flere hytteprosjekter

SIER NEI: Utbyggingsplanene ved Løkstad gård på Jomfruland er blant det Fylkesmannen sier nei til i forbindelse med rulleringen av Kragerøs kommuneplan. Ved Løkstad gård er det planer om bygging av hytter og ferieleiligheter, en campingplass og en småbåthavn.

SIER NEI: Utbyggingsplanene ved Løkstad gård på Jomfruland er blant det Fylkesmannen sier nei til i forbindelse med rulleringen av Kragerøs kommuneplan. Ved Løkstad gård er det planer om bygging av hytter og ferieleiligheter, en campingplass og en småbåthavn.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

KRAGERØ: Fylkesmannen i Telemark har en rekke innsigelser til kommuneplanforslaget i Kragerø. Flere hytteprosjekter i rundt om i skjærgården er blant det Fylkesmannen er negativ til.

DEL

Kommuneplanen, som nå er under oppdatering, legger blant annet føringer for hvordan arealet i kommunen skal disponeres i perioden fram mot 2026.

Det er kommet inn rundt 170 innspill om utbygginger som grunneiere ønsker å få med i planen.

Fylkesmannen i Telemark har nå gått gjennom disse prosjektene, og vender tommelen ned for flere av dem.

HYTTEBYGGING

Fylkesmannen kommer med innsigelser mot flere hytteutbygginger. Det gjelder blant annet områder til fritidsbebyggelse på Åsen i Kammerfoss, på Store Fluer, på Oterøy og ved Dalsfoss.

Når det gjelder den planlagte hyttelandsbyen i steinbruddet på Litangen, kommer ikke Fylkesmannen med noen innsigelse.

Men kommunen får råd om å si nei til bygging innenfor 100-metersbeltet mot sjøen.

Det er i alt planlagt 200 fritidsboliger i steinbruddet.

Det fremmes også innsigelse mot Ivar Tollefsens planlagte hyttebygging på Tåtøy, og mot et hyttefelt på Langøy inn mot Langårsund.

På Jomfruland sier Fylkesmannen nei til tre nye hytteområder ut mot havet ved Løkstad gård.

Det rettes også en innsigelse mot planene om ferieleiligheter, campingplass og småbåthavn i nærheten av Løkstad gård.

BOLIGER og HAVNER

Når det gjelder Ivar Tollefsens boligprosjekt på Tåtøy, anbefaler Fylkesmannen at hele prosjektet tas ut av kommuneplanen.

Tollefsen har for øvrig allerede krympet antall boliger og hytter i forhold til det opprinnelige forslaget.

Et planlagt boligfelt ved Ødegården på Skåtøy rettes det også innsigelse mot.

Fylkesmannen sier dessuten nei til flere såkalte kombinerte bolig- og anleggsformål på Skåtøy.

Det gjelder prosjektene ved Dønvik, på Kobbersmedbråten, ved Rankilen og ved forsamlingslokalet ved Skåtøy kirke.

To småbåthavner, en på Vestre Gumøy og en ved Rapentangen, får også innsigelse fra Fylkesmannen.

NASJONAL BETYDNING

NCC har fremmet ønske om å fjerne en stor del av den gjenstående fjellveggen ut mot sjøen ved steinbruddet på Valberg.

Men Fylkesmannen mener at naturmangfoldet i fjellskrenten trolig er av nasjonal betydning, blant annet fordi området har forekomst av en sterkt truet fugleart.

STRANDSONEN

I den nye kommuneplanen er det begrepet «funksjonell strandsone» innført.

Normalt er det byggeforbud innenfor 100-metersbeltet. Med funksjonell strandsone har dette beltet blitt varierende i «tykkelse», ut fra om områder er egnet for utbygging.

Fylkesmannen har innsigelse mot hvordan grensen for den funksjonelle strandsonen er tegnet inn.

Blant annet reageres det mot at eksisterende bebyggelse i enkelte områder er satt som ytterste grense for nybygg.

Fylkesmannen etterlyser for øvrig klare grenser for Kragerøs tettsteder, noe som kan påvirke hvor det tillates boligbygging.

Det rettes også innsigelse mot planene om å utvide handelsområdet på Tangen i Sannidal med 25 0000 kvadratmeter.

Artikkeltags