Som følge av endring i finansieringsordningene for ferger så startet fylkeskommunen og Porsgrunn kommune å se nærmere på hva som skal til for at man skal komme bedre ut økonomisk. Og nå har man funnet en løsning som kan gjøre at det blir rimeligere både for kommunen og får fylket.

Blir fylkesvei

Med statlige endringer så tilsier det at med et interkommunalt selskap (IKS) som driftsform, så må fylkeskommunen dekke alle eller tilnærmet alle kostnadene til drift for at strekningen skal kunne regnes som fylkesvegferje.

Det er dette som ligger til grunn for at kommunen og fylket nå kan inngå en ny avtale.

Denne avtalen legger til grunn at kommunen står for infrastrukturen og ferjekaiene mens fylkeskommunen tar driften. Noe som også medfører at ferjeleiene overdras vederlagsfritt til fylkeskommunen eller driftsselskapet.

Avtalen legger til grunn at kommunen bidrar med 2,3 millioner kroner i året til infrastrukturen og ferjekaiene i året, mens fylkeskommunen tar 90 prosent av driftskostnadene og bidrar med 10,3 millioner kroner i året.

Kostnader

Avtalen innebærer da som en helhet av kommunen bidrar med 2,3 millioner kroner i året i finanskostnader og 1,2 millioner kroner i driftstilskudd.

Totalt så får kommunen 1,8 millioner kroner mindre i året i utgifter til ferjene mens fylkeskommunen kan få økte overføringer.

Saken kommer til behandling i fylkeskommunen denne uka mens Porsgrunn skal behandle denne saken i september.