Gå til sidens hovedinnhold

Full maktkamp mellom kommunetopper: - Et utidig angrep

SILJAN: Har kommunestyret tillit til ordføreren? Det er spørsmålet, mener folkevalgt. Utgangspunktet er skytebanesaken. - Et utidig angrep, uttaler ordføreren selv.

- Det er min oppfatning at det som har dukket opp av informasjon omkring ordførerens rolle gjør at hele kommunestyret bør få anledning til å kunne drøfte og svare, sier Dag Jøran Myrvang i Arbeiderpartiet i Siljan.

Mener ført bak lyset

- Næringsforeningen holdt et åpent møte angående skytteranlegget 1. oktober. Der uttalte grunneieren og jeger- og fiskerforeningens representant seg om når ordfører tok initiativ til skytteranlegget ved alpinbakken, begge svarte våren 2019. Dette ble etter min vurdering blankt avvist av ordføreren i min interpellasjon 5. mai, opplyser Myrvang.

Et annet punkt Myrvang viser til, som TA har omtalt tidligere, er referatet fra oppstartsmøtet der det står at Fritzøe ble kontaktet av ordfører "etter at det ble klart at Veidebu ville bygge ut på eksisterende skytebane".

- Det er mitt syn at ordføreren har ført innbyggerne bak lyset med direkte feilaktige opplysninger om sitt engasjement i saken, likeledes er kommunestyret ført bak lyset på samme måte.

Etikk-reglementet

Myrvang vil under det kommende kommunestyremøtet vise til reglementet for etikk, der det blant annet heter at kommunen "legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet".

Det heter også: "Som forvalter av samfunnets fellesgoder stilles det spesielt høye krav til folkevalgte og ansattes etiske holdninger i utøvelsen av sitt arbeid for kommunen".

- Tillit er noe man ikke får, men må bygge opp.

- Helt feil

- Dette er helt feil. Min kontakt handlet ikke om skisenteret, men om når Veidebu skulle bygges ut. Myrvang kommer med et utidig angrep på meg som ordfører, sier en oppgitt Kjell Søvlerød.

Han bedyrer også at det han svarte på i forbindelse med interpellasjonen var om det hadde vært møtepunkter. - Og det hadde det jo ikke vært, sier Sølverød. - Jeg står ved det jeg sa i kommunestyret i mai.

- Selvsagt har jeg vært i telefonkontakt med partene, men ingenting er holdt bevisst skjult.

Ordføreren kjenner seg heller ikke igjen i referatet fra oppstartsmøtet.

- For meg framtrer Myrvangs handlemåte mer som politikk og et spill om makt. Jeg tar dette med ro, men jeg synes det er negativt for Siljan som kommune.

Varaordfører Bent Gurholt ønsker ikke å uttale seg om den betente saken, mens Jan-Petter Gurholt i SV synes kritikken fra Myrvang i denne forbindelse ikke treffer mål og legger til: - Jeg har ikke forstått det sånn at det var Kjell Sølverød som foreslo at skytebanen kunne flyttes til den gamle alpinbakken.