Informasjon om dette kommer fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og anbefaling ble sendt fra Statsforvalteren til Miljødirektoratet tirsdag.

Nasjonalt viktig

Det dreier seg konkret om områdene Mælslia i Tinn (areal 2201 dekar), Heddedalane i Tokke (1033 dekar) og Bandaksliane og Lynglifjell i Kviteseid (8191 dekar).

De to første omtales som nasjonalt viktig, det siste som regionalt viktig.

Verneverdier

«Et vern av det foreslåtte området (utvidelsen) vil sikre areal med til dels stor verneverdier ..." heter det om Mælslia. Basisrike forhold og mineralrik furuskog er en del av bildet.

I anbefalingen som går på Heddedalane heter det: «Området har særskilt naturvitskapeleg verdi på grunn av kalkrik berggrunn og førekomstar av sjeldne og truga artar og naturtyper.»

Om Bandaksliane og Lynglifjell trekkes blant annet fram det biologiske mangfoldet. En bestemt type natur inngår i form av ulike skogtyper som edelløvskog og boreal løvskog.

De tre andre områdene knyttet til frivillig vern i denne omgang befinner seg i Larvik (Bakke og Bjerke) og Tønsberg (Verpelva).