Friområde forsvinner - nå kommer 120 boliger her

BAMBLE: Etter mange år med planlegging er det gitt endelig klarsignal for utbygging av Bunestoppen. Deler av prosjektet skal ha en tydelig "sosial profil", men hva det konkret vil innebære vites foreløpig ikke.